Clicker

Bachelor College

Bij een groot aantal bachelorvakken gebruik je als student op de TU/e een clicker. Met de clicker kun je tijdens het college digitaal antwoord geven op vragen die de docent stelt en kan de docent toetsen of de lesstof is begrepen. Daarnaast kan er interactief en klassikaal worden gewerkt aan opgaven waarmee je meteen terugkoppeling van de resultaten ontvangt. De clicker wordt ook gebruikt bij het digitaal afnemen van tussentoetsen zodat je cijfer snel na de toets bekend is.

Vanaf studiejaar 2015-2016 kunnen studenten de clicker kosteloos gebruiken, deze wordt in bruikleen aan de studenten gegeven gedurende hun gehele Bachelor periode. Na de Bachelor dient de Clicker ingeleverd te worden bij de TU/e.

De Clicker kun je ophalen bij het Notebook Service Centrum. Hiervoor tekenen je een overeenkomst waarin de voorwaarden van de bruikleen zijn vastgesteld.