Collegegeld voorwaarden 2016-2017

Nationaliteitsvoorwaarde: 

Je hebt de nationaliteit van één van de EU-landen of van Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname, of

Je hebt een andere nationaliteit, maar je verblijfsvergunning geeft wel recht op studiefinanciering. Om vast te stellen of dit voor jou geldt, kun je het nationaliteitenschema doorlopen op de website van DUO IB Groep. Indien je verblijfsvergunning recht geeft op studiefinanciering ontvangen wij graag een kopie van de brief van DUO-IB groep waaruit blijkt dat je recht hebt op studiefinanciering.

Eerder behaalde graad/diploma

Bij wet is geregeld dat als je nog geen bachelor- of  een master graad hebt behaald in aanmerking kan komen voor het wettelijke collegegeld. Wanneer je een aanmelding doet voor een bacheloropleiding maar je hebt reeds een bachelorgraad behaald dan ga je het instellingstarief betalen. Dit geldt ook wanneer je een aanmelding doet voor een masteropleiding en je hebt reeds een mastergraad behaald. Een uitzondering hiervoor zijn de opleidingen op het gebied van Gezondheidszorg en Onderwijs.

De TU/e heeft voor collegejaar 2016-2017 bepaald dat voor studenten die zich aanmelden voor een tweede graad het instellingstarief gelijk is aan het wettelijke tarief mits wordt voldaan aan de nationaliteitsvoorwaarde.