Bacheloropleidingen

Als je aan de Technische Universiteit Eindhoven wilt komen studeren, moet je toegelaten worden tot een van de bacheloropleidingen. Je kunt hier vinden welke eisen er gelden aan de toelating. Als je aan de toelatingseisen voldoet voor de bacheloropleidingen kun je, je indien je beschikt over een Nederlandse vooropleiding, aanmelden via Studielink voor de opleiding van je keuze. Studenten met een buitenlandse vooropleiding klik hier.