Bestuur

Het bestuur van het Universiteitsfonds Eindhoven bestaat uit alumni van de TU/e, werkzaam in het bedrijfsleven.

  • Voorzitter: dr. ir. H.P.M. Kivits - CEO Koninklijke Van den Boer Groep
  • Bestuurslid: ir. J.H.J. Mengelers - Voorzitter College van Bestuur
  • Bestuurslid: ir. E. van Schagen - CEO Simac Techniek NV
  • Bestuurslid: ir. L.J.T. van der Els - CEO NieuwSparrendaal
  • Bestuurslid: ir. J.P. Oosterveld - Owner Oosterveld Nederland BV
  • Penningmeester: ir. J. van Deursen - Owner Elephant Consulting BV
  • Bestuurslid: R.M.A. van de Donk - Directeur Dienst FinanciĆ«le en Economische Zaken
  • Secretaris: dr. K.S. Ali - Directeur Fundraising Development & Directeur Universiteitsfonds Eindhoven

De bestuursleden van het UFe werken om niet. Er is geen vergoeding, noch onkostenvergoeding.