Bestuur

Het bestuur van het Universiteitsfonds Eindhoven bestaat uit alumni van de TU/e, werkzaam in het bedrijfsleven.

  • Voorzitter: ir. E. Van Schagen - CEO Simac Techniek NV
  • Bestuurslid: ir. J.H.J. Mengelers - Voorzitter College van Bestuur
  • Bestuurslid: ir. R. Claessen - Head of new Business development at ASML
  • Bestuurslid: ir. G. Kerpen - Vice President Government Affairs Philips NV
  • Penningmeester: ir. J. Van Deursen - Owner Elephant Consulting BV
  • Bestuurslid: R.M.A. Van de Donk - Directeur Dienst Financiële en Economische Zaken
  • Secretaris: dr. K.S. Ali - Directeur Fundraising Development & Directeur Universiteitsfonds Eindhoven

De bestuursleden van het UFe werken om niet. Er is geen vergoeding, noch onkostenvergoeding.