Hulp bij open access publiceren om te voldoen aan eisen financiers

De overgang naar Open Science verandert niet alleen de manier waarop wetenschap wordt bedreven, maar ook de wijze van verspreiding van wetenschappelijke resultaten. Steeds meer financiers eisen dat de onderzoeksresultaten open access worden gepubliceerd.
TU/e Library helpt onderzoekers met open access publiceren zodat ze voldoen aan de (toekomstige) eisen van financiers. In dit kader is onlangs een TU/e specifieke R&P (Read&Publish) overeenkomst afgesloten met uitgever SPIE.

Plan S
In 2021 zullen de open access eisen van een aantal onderzoeksfinanciers nog strikter worden als Plan S van kracht wordt. Plan S beoogt de overgang naar open access te versnellen. Om dit te bereiken verlangen bij Plan S aangesloten onderzoeksfinanciers om door hen gefinancierde artikelen direct open access beschikbaar te maken onder een zo open mogelijke licentie.

Read & Publish overeenkomsten met uitgevers
Een belangrijk instrument om de overgang naar 100% open access te vereenvoudigen, zijn R&P overeenkomsten, die zowel leestoegang als open access publiceren omvatten. VSNU sluit sinds 2015 dergelijke R&P overeenkomsten met grote uitgevers.
TU/e Library wil door eigen R&P overeenkomsten af te sluiten met kleine Society publishers die met name relevant zijn voor onze universiteit, de mogelijkheden vergroten voor onderzoekers van de TU/e om te voldoen aan de eisen van een eventuele financier. Onlangs is zo'n overeenkomst gesloten tussen de TU/e en uitgeverij SPIE (International Society of Optics and Photonics). Op grond van deze overeenkomst kunnen TU/e-auteurs vanaf september 2020 tot en met 31 augustus 2023 hun artikelen gratis publiceren in alle SPIE-tijdschriften. Meer informatie over de voorwaarden van de overeenkomst is te vinden op de pagina Open Access coach.

"TU/e Library is enthousiast over deze read & publish deal met SPIE. Het is onze eerste lokale transformatieve read & publish deal en een belangrijke stap in het ondersteunen van onze onderzoekers in de transitie naar Open Access publishing". (Merle Rodenburg, Directeur Data Management en Library)