Dialoogsessie met het College van Bestuur

Datum:
08 december
Tijd:
13:00 - 15:00
Locatie:
Hal Gemini/Lounge Gemini
Organisator:
CEC namens CvB

Op expeditie naar 2030 met het College van Bestuur, o.l.v. Isolde Hallensleben

8 december: Engelstalig
13 december: Nederlands