Living Lab Home

Het Team

Het Living Lab Home team bestaat uit acht gemotiveerde TU/e Honors studenten van vijf verschillende faculteiten, en samen werken wij aan de transitie naar duurzaam wonen. Onze missie is het versnellen van de energietransitie door de beste partners uit het bedrijfsleven en de academische wereld met elkaar te verbinden, om integratie en innovatie naar de bouwwereld te brengen. Wij zullen een nieuwe, hogere standaard neerzetten voor alle woningen, op gebied van duurzaamheid, gezondheid en prijs, die behaald kan worden met technologieën die vandaag al beschikbaar zijn: een Living Lab Home. Onze visie steunt op vier pijlers:

Dringend
Terwijl beleidsvormers overal ter wereld grote beloftes doen over het reduceren van emissies en klimaatverandering een halt toeroepen, is de bouwwereld nog te langzaam met aanpassen. Als de mensheid echt in deze generatie een einde wilt maken aan klimaatverandering, moet er snel wat veranderen.

Duurzaam
Op dit moment hebben wij meer dan drie keer de beschikbare hoeveelheid land nodig om onze samenleving te ondersteunen. Woningen moeten ontworpen worden zo dat het ecologische voetprint van haar bewoners minstens neutraal is.

Gezond en comfortabel
Door woningen te ontwerpen in het teken van comfort en gezondheid, kunnen wij ervoor zorgen dat mensen er ook echt in willen wonen. Daarbij moet een woning een gezond binnenklimaat bieden en een gezonde levensstijl ondersteunen.

Betaalbaar
Vaak is de barrière voor een technologie tot de markt veroorzaakt door haar prijs. Door efficiënter om te gaan met materiaal, tijd en energie, hoeft duurzaamheid niet duur te zijn.

Het Project
Ons doel is het ontwerpen én bouwen van twee demonstratiewoningen op de TU/e campus, naast het Aurora gebouw, in het voorjaar van 2018. De combinatie van de juiste technologieën is belangrijk om ervoor te zorgen dat het huis echt een woning is en geen opeenstapeling van gebruiksonvriendelijke applicaties.

Wij identificeren vier kerntechnologieën:
 building-integrated PV met thermal energy collection (BIPV-T)
 seasonal thermal energy storage (STES)
 een lokaal gelijkstroomnet ‘nano DC-grid’
 Intelligent & autonoom controlesysteem die klimaatbeheersing, veiligheid e.a. IoT toepassingen ondersteunt

Om deze systemen betaalbaar en schaalbaar te maken, is een innovatie in het bouwproces nodig. Door SlimBouwen® te omarmen, brengen we flexibiliteit, reductie van materialen en volume, efficiency en duurzaamheid naar het proces. Door prefab te ontwerpen zijn de woningen ook demontabel en modulair, zodat het breed toegepast kan worden en ‘sloopkosten’ een restwaarde wordt.

Living Lab
Door continue monitoring, optimalisatie en toevoegingen van nieuwe systemen wordt kennis vergaard ook nadat de bouw compleet is. In een van de huizen zorgt het modulaire, demontabele karakter voor een broedplaats van test- en demonstratiemogelijkheden. Het tweede huis wordt bewoond, zodat ook de interactie met een gebruiker gemeten en verbeterd kan worden. Ondertussen werken wij ook aan een opensource IoT platform, zodat het Living Lab Home een platform voor innovaties wordt. Binnenkort kunnen nieuwe toepassingen op gebied van gezondheid, slimme mobiliteit en smart grids geïntegreerd en getest worden op één enkel platform. Zo is het niet alleen een ‘Home’, maar een Living Lab Home.