Vijfduizend TU/e-doctors uit 102 landen

Promovendus Sultan Jumayev krijgt vandaag zijn doctorstitel en is daarmee de 5000ste PhD van de TU/e. Jumayev is de eerste Eindhovense doctor uit Turkmenistan, en daarmee komt het aantal nationaliteiten van de PhD’s op 102. De eerste TU/e-promotie was in 1959.

Ongeveer de helft van de Eindhovense promovendi komt uit Nederland. De andere helft komt uit 101 andere landen; dat is meer dan de helft van alle landen wereldwijd. De grootste vertegenwoordigingen komen uit China (4,4% van het totaal), Duitsland (2,2%), Italië (2,1%) en India (2,0%). Het aantal nationaliteiten heeft vooral vanaf begin jaren negentig een grote vlucht genomen. In 1991 waren er 72 promoties aan de TU/e: 71 Nederlanders en 1 Chinees. Vorig jaar waren er 222 promoties die samen goed waren voor 39 nationaliteiten.

De faculteit met de meeste promoties is Scheikundige Technologie (1125), gevolgd door Technische Natuurkunde (892). Hoogleraar Bert Meijer was de eerste promotor van 85 PhD’s, en dat is het hoogste aantal van alle TU/e-hoogleraren. De emeriti hoogleraren Rutger van Santen en Han Meijer begeleidden er respectievelijk 72 en 61, en bij Maarten Steinbuch promoveerden tot nu toe zestig onderzoekers.

Hoogste rendement
Over de jaren 2008 tot en met 2015 was het promotierendement van de TU/e consequent het hoogste of een-na-hoogste van Nederland, blijkt uit cijfers van de VSNU. Waar het landelijk gemiddelde over die jaren tussen de 75 en 80 ligt, behaalt in Eindhoven tussen de 80 en 90 procent van de promovendi de doctorstitel. Eindhovense promovendi zijn, samen met de Tilburgse, ook de snelste in Nederland. De gemiddelde promotieduur in Nederland is vijf jaar, maar de TU/e promovendi doen er gemiddeld zo’n 4,5 jaar over.

Overigens komt het totaal aantal TU/e-promoties vandaag op 5001. Tegelijkertijd met Sultan Jumayev promoveert ook Alessandro Coumans.