TU/e Academic Awards en Marina van Damme beurs uitgereikt

Nieuwe inzichten voor quantumcomputing, een beter begrip van de interactie tussen elementaire deeltjes, en het ontwikkelen van omgevingssensoren voor zelfrijdende auto’s. Drie onderzoekspublicaties uit 2016 die woensdagmiddag 17 mei tijdens de uitreiking van de TU/e Academic Awards in de prijzen vallen. Tijdens deze plechtigheid in het Klokgebouw in Eindhoven ontvingen de winnaars van het beste proefschrift, afstudeerverslag en technisch ontwerp een onderscheiding. Aansluitend werd de Marina van Damme beurs uitgereikt aan een onderzoeksproject naar kostenefficiënte chirurgische boren bestemd voor ontwikkelingslanden.

De uitreiking van de TU/e Academic Awards is een jaarlijkse traditie van de Technische Universiteit Eindhoven. Met dit eerbetoon aan de beste eindprojecten van studenten, promovendi en ontwerpers geeft de universiteit een podium aan excellente jonge onderzoekers. Uit het aanbod van dertig genomineerden voor het beste afstudeerwerk, proefschrift en ontwerpproject van 2016 zijn veertien TU/e’ers gekozen die hun werk in de vorm van posters, filmpjes, prototypes en demo-opstellingen presenteerden in het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven. De winnaar van het beste proefschrift en ontwerpproject mogen 5000 euro mee naar huis nemen, de student met het beste afstudeerproject krijgt 2500 euro uitgereikt.

De winnaar in de categorie ‘beste proefschrift’ is Jaron Sanders. Hij promoveerde aan de faculteit Wiskunde en Informatica op het proefschrift ‘Stochastic optimization of large-scale complex systems’. Zijn onderzoek naar het optimaliseren van complexe systemen is relevant voor onder andere het verbeteren van mobiele telefoonnetwerken, en het optimaliseren van logistieke processen en van kwaliteits- en efficiency controlesystemen.

De prijs voor het beste afstudeerverslag gaat naar Ronen Kroeze. Zijn afstudeerproject ‘Finite range corrections to the universal E_mov spectrum’ voerde hij uit bij de faculteit Technische Natuurkunde. In zijn onderzoek ontdekte hij universele wetten voor de beschrijving van elementaire deeltjes. Zijn onderzoeksresultaten zijn van belang voor het gedrag van ultrakoude atomen, en draagt dankzij de universele geldigheid ook bij aan de ontwikkeling van nieuwe quantum technologieën.

De prijs voor het beste eindproject van de tweejarige ontwerpersopleiding PDEng gaat naar Evangelos Stamatopoulos. Zijn ontwerp ‘Environment Model Creation and ADAS Architecture for trucks: Design and implementation of a sensor fusion algorithm’ voerde hij uit bij het Stan Ackermans Institute / Automotive Systems Design. Hij ontwikkelde een model van omgevingssensoren, relevant voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Hij wist dit omgevingsmodel succesvol toe te passen bij de zogeheten Traffic Jam Assist functie in DAF vrachtwagens.


Marina van Damme Beurs
De Marina van Damme beurs gaat dit jaar naar Elise Huisman. Deze TU/e alumna Biomedische Technologie ontvangt 9000 euro voor haar onderzoeksvoorstel ‘Multicenter study on changed patient outcomes and surgical practice after Drill Cover Usage’. Zij kan de uitkomsten van dit onderzoek toepassen bij de ontwikkeling van alternatieve chirurgische boren voor de behandeling van schade aan botweefsel. Deze goedkope chirurgische boortechnieken kunnen vervolgens een toepassing vinden in medische centra in ontwikkelingslanden.