Over de Kunstcommissie

Afbeelding: Jan van Goethem, Alu Groen, onbekend jaar, zeefdruk op zilverkleurig glansfolie, collectie: TU/e Kunstcollectie

De Kunstcommissie is door de oorspronkelijke architect van de campus, ir. Samuel van Embden, in 1964 opgericht onder de naam Commissie Monumentale Versiering. De commissie bestaat uit TU/e medewerkers op verschillende posities binnen de organisatie en soms externe deskundigen. De aanstelling is voor vier jaar en kan verlengd worden. In samenspraak besluiten de leden over de permanente kunstcollectie in de openbare ruimte van de campus en daaromheen liggende programmering zoals events, onderzoek en publicaties.

Leden

Voorzitter Prof. Dr. Emeritus Bernard Colenbrander
Secretaris MA Britte Sloothaak
Penningmeester Erik van den Boogaard
Commissieleden Prof. Dr. Ir. Jom Luiten, Drs. Joep Huiskamp, Ir. Alfons Bruekers, Ir. Dorine Peeters, Drs. David Ernst 

Taken

Naast het geven van gevraagde -en ongevraagde- adviezen aan het College van Bestuur over het TU/e kunstbeleid, heeft de Kunstcommissie de volgende taken:

  1. Het uitbreiden, onderhouden en beheren van de TU/e Kunstcollectie
  2. Het stimuleren van kunst en cultuur op de TU/e in brede zin

Missie

Tijdens het uitvoeren van bovengenoemde taken houdt de Kunstcommissie de volgende missie voor ogen: Het creëren van een creatieve werkomgeving voor studenten, docenten, onderzoekers en andere medewerkers. Het doel is de campus te positioneren als een openbare plek in Eindhoven voor kunst, cultuur, onderwijs en onderzoek in brede zin, met sterke lokale wortels en internationale allure

Visie

Het totaal van wat op de campus aangetroffen kan worden, kan worden beschouwd als een collectie. Die collectie heeft enerzijds een materiële gedaante die bestaat uit architectuur, landschap, technische artefacten en uit artefacten die vervaardigd zijn met een kunstzinnige aspiratie, in het bijzonder de kunstwerken. De immateriële collectie bestaat uit de opgedane kennis, opvattingen en herinneringen die van voorafgaande generaties zijn overgedragen. Om zowel de materiele als immateriële collectie relevant te houden voor de generatie van de toekomst houden we het vizier open voor hetgeen we nog niet kennen, nog niet eerder hebben gezien of meer onder de aandacht mogen brengen. Een inclusieve houding en aandacht voor diversiteit is daarbij belangrijk.