Dies Natalis

MomenTUm 21 september

Dit jaar (2018) wordt voor het eerst MomenTUm georganiseerd; the academic celebration of the year. Daarin worden de Dies Natalis, de uitreiking van eredoctoraten, de Opening van het Academisch Jaar, de Academic Awards,  de uitreiking van de Marina van Damme Beurs en de uitreikingen van de Bachelordiploma’s samengevoegd in een feestelijke dag, bestaande uit één grote ceremonie en een groot feest. Iedereen is welkom: studenten en medewerkers, maar ook ouders, vrienden, relaties en Eindhovenaren.
MomenTUm vindt plaats op vrijdag 21 september, dat betekent dat de Dies Natalis niet in april zal plaatsvinden en dat ook de andere genoemde plechtigheden vervallen op de datum waarop ze anders altijd zijn. Meer informatie volgt.

Dies Natalis donderdag 20 april 2017

De 61e oprichtingsdag van de universiteit werd gevierd op donderdag 20 april 2017 om 15.30 uur in de Paterskerk, Tramstraat 37 te Eindhoven.

Het thema van deze Dies was 'Haalt de universiteit 2040?'.Een aantal sprekers vertelden vanuit hun eigen optiek en deskundigheid over de toekomstige ontwikkelingen.

  • Rector Magnificus Bert van der Zwaan van de Universiteit Utrecht
  • Voormalig President Patrick Aebischer van de École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Zwitserland
  • Voorzitter Jan Mengelers van de Technische Universiteit Eindhoven

Associate Professor in Physical Chemistry dr. Ilja Voets van de Technische Universiteit Eindhoven gaf een inkijkje in haar onderzoek.

Tijdens de plechtigheid reikte rector magnificus Frank Baaijens namens de TU/e een eredoctoraat uit aan professor Lars Arge van de Aarhus Universiteit, Denemarken.

Diesredes en -lezingen

De TU/e viert haar Dies Natalis als een academische plechtigheid, waarbij de rector een rede houdt. Later worden ook andere hoogleraren uitgenodigd een lezing te verzorgen en worden eredoctoraten toegekend.