Dies Natalis

Dies Natalis donderdag 20 april 2017

De 61e oprichtingsdag van de universiteit wordt gevierd op donderdag 20 april 2017 om 15.30 uur in de Paterskerk, Tramstraat 37 te Eindhoven.
Iedereen is van harte welkom. Registratie is niet noodzakelijk. Aan de gasten wordt vriendelijk verzocht om 15.15 uur in de kerk aanwezig te zijn.

Het thema van deze Dies is 'Haalt de universiteit 2040?'.Een aantal sprekers zullen vanuit hun eigen optiek en deskundigheid hun licht over de toekomstige ontwikkelingen doen schijnen.

  • Rector Magnificus Bert van der Zwaan van de Universiteit Utrecht
  • Voormalig President Patrick Aebischer van de École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Zwitserland
  • Voorzitter Jan Mengelers van de Technische Universiteit Eindhoven

Associate Professor in Physical Chemistry Dr. Ilja Voets van de Technische Universiteit Eindhoven geeft een inkijkje in haar onderzoek.

Tijdens de plechtigheid reikt rector magnificus Frank Baaijens namens de TU/e een eredoctoraat uit aan professor Lars Arge van de Aarhus Universiteit, Denemarken.

De bijeenkomst is op de dag zelf via een live stream te volgen.

Aansluitend vindt een receptie plaats van 17.15 - 18.30 uur in Hotel Pullman Eindhoven Cocagne, Vestdijk 47, 5611 CA Eindhoven.

De parkeergarage Heuvel is op loopafstand van de Paterskerk.

Over de Dies Natalis

De verjaardag van de universiteit heet de Dies Natalis (letterlijk geboortedag). Maar wordt een universiteit wel geboren? Oprichting is een betere omschrijving. Maar welke dag beschouwen we als oprichtingsdag?

In de historie van de TU/e gelden drie data als oprichtingsmijlpalen:

  • Op 7 juni 1956 ondertekent Koningin Juliana de herziene wet op het Technisch Hoger Onderwijs, waarin de Technische Hogeschool Eindhoven (THE) als tweede instituut naast Delft wordt vermeld.
  • Op 23 juni 1956 treedt de wet in werking en wordt het College van Curatoren van de kersverse THE door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen plechtig beëdigd.
  • Op 19 september 1957 opent Hare Majesteit tijdens een feestelijke zitting de THE en gaat het eerste cursusjaar van start.

Rector magnificus prof.dr. H. Dorgelo stelt in 1960 voor om 23 juni als de officiële Dies Natalis door het leven te laten gaan. Het geboortejaar van de universiteit is 1956.

Diesredes en -lezingen

De TU/e viert haar Dies Natalis als een academische plechtigheid, waarbij de rector een rede houdt. Later worden ook andere hoogleraren uitgenodigd een lezing te verzorgen en worden eredoctoraten toegekend.