Dies Natalis

Dies Natalis donderdag 20 april 2017

De 61e oprichtingsdag van de universiteit werd gevierd op donderdag 20 april 2017 om 15.30 uur in de Paterskerk, Tramstraat 37 te Eindhoven.

Het thema van deze Dies was 'Haalt de universiteit 2040?'.Een aantal sprekers vertelden vanuit hun eigen optiek en deskundigheid over de toekomstige ontwikkelingen.

  • Rector Magnificus Bert van der Zwaan van de Universiteit Utrecht
  • Voormalig President Patrick Aebischer van de École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Zwitserland
  • Voorzitter Jan Mengelers van de Technische Universiteit Eindhoven

Associate Professor in Physical Chemistry dr. Ilja Voets van de Technische Universiteit Eindhoven gaf een inkijkje in haar onderzoek.

Tijdens de plechtigheid reikte rector magnificus Frank Baaijens namens de TU/e een eredoctoraat uit aan professor Lars Arge van de Aarhus Universiteit, Denemarken.

Diesredes en -lezingen

De TU/e viert haar Dies Natalis als een academische plechtigheid, waarbij de rector een rede houdt. Later worden ook andere hoogleraren uitgenodigd een lezing te verzorgen en worden eredoctoraten toegekend.