TU/e Academic Awards ceremonie

Tijdens de TU/e Academic Awards ceremonie worden jaarlijks de TU/e academische jaarprijzen uitgereikt. Ook wordt de Marina van Damme beurs uitgereikt aan een getalenteerde TU/e alumna.

Op woensdag 17 mei 2017 zijn de TU/e Academic Awards 2017 uitgereikt. De bijeenkomst vond voor het eerst plaats tijdens de Dutch Technology Week.
De winnaars zijn Ronen Kroeze (MSc Thesis Award), Jaron Sanders (PhD Thesis Award) en Evangelos Stamatopoulos (PDEng Thesis Award).
Ook de winnares van de Marina van Damme-beurs werd bekendgemaakt in het Klokgebouw. Deze beurs gaat naar alumna Elise Huisman.

Academic Awards

De TU/e draagt met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek bij aan de vooruitgang van de technische wetenschappen en aan de ontwikkeling van technologische innovaties. Met de academische jaarprijzen zetten we jaarlijks ons talent met het beste afstudeerwerk, het beste ontwerprapport en het beste promotieproject in de etalage.

Marina van Damme beurs

De Marina van Damme beurs wordt toegekend aan een getalenteerde, aan de TU/e afgestudeerde vrouwelijke ingenieur, MSc, PDEng of doctor, werkzaam in de wetenschap, het bedrijfsleven of de overhead. De TU/e wil graag vrouwelijke ingenieurs die aan de TU/e afgestudeerd en/of gepromoveerd zijn, versterken in hun carrière. De Marina van Damme beurs geeft hen een duwtje in de rug. Lees meer