Post versturen naar de TU/e? Het werkt zo.

Omdat de werkwijze van de TU/e steeds meer digitaal wordt, wordt ook de ingekomen post zoveel mogelijk gedigitaliseerd.
Op basis van de adressering op het poststuk wordt de keuze gemaakt of het poststuk geopend, gescand en digitaal verwerkt wordt.
Voorbeelden van adresseringen en de bijbehorende keuze staan in onderstaand overzicht.