Bewegwijzering op TU/e Campus

De buitenbewegwijzering bestaat uit verschillende informatiedragers die dienen als oriëntatie en als verwijzing. Er wordt onderscheid gemaakt in de bewegwijzeringsproducten voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd vervoer.

Voetgangers
De bewegwijzeringszuilen met plattegronden voor voetgangers zijn geplaatst in de kijkrichting, waardoor u beter de omgeving herkent. De plattegronden tonen ook de vier meest herkenbare gebouwen in 3D: Atlas, Vertigo, MetaForum, Auditorium, en de schoorsteen bij gebouw Ceres.

De plattegronden geven de omgeving aan waar u bent en tonen in een cirkel de informatie op loopafstand van 5 minuten. Nadat u 5 minuten in de juiste richting hebt gelopen, geven volgende plattegronden het aansluitende gebied aan in een cirkel van 5 minuten. U wordt begeleid totdat u het betreffende gebouw bereikt.

Gebouwzuilen

Op de identificatiezuil bij het juiste gebouw ziet u de adresinformatie, informatie over de belangrijkste bewoners van het gebouw en de aanduiding van de ingang.

Fietsers

Voor fietsers zijn er smalle rode zuilen in twee hoogtes met witte belettering. Deze bewegwijzering aan de rand van de TU/e Campus leidt fietsers in en door het gebied. De hogere zuilen markeren de fietsparkeerplaatsen en fietsenstallingen.

Gemotoriseerd vervoer

Voor gemotoriseerd vervoer zijn er handwijzers. De vanen ervan verwijzen naar gebieden, belangrijke gebouwen, straten en parkeerterreinen.

Het bewegwijzeringssysteem is gekoppeld aan een automatisch parkeerverwijssysteem (gereed eind maart 2015), waarop direct zichtbaar is welke parkeerterreinen vrij of vol zijn. Bij de parkeerterreinen staan zuilen met de parkeerterreinaanduiding en het nummer van het parkeerterrein. Tevens is hierop ook te zien hoeveel vrije plaatsen nog beschikbaar zijn.