Met de fiets op TU/e Campus

Op TU/e Campus geven rode zuiltjes de (beveiligde) fietsparkeerplaatsen en/of fietsenstallingen aan bij het gebouw waar u moet zijn.

Gebruik het huisnummer, de gebouwnaam en interne straatnaam van degene waar u op bezoek gaat. Bekijk de lijst met interne adressen.

Heeft u een TU/e-campuskaart, dan kunt u uw fiets stallen in elke beveiligde fietsenstalling op de TU/e campus (uitgezonderd die bij gebouw Vertigo, die alleen te gebruiken is door medewerkers van de faculteit Bouwkunde). Heeft u geen campuskaart dan kunt u bij alle gebouwen uw fiets stallen in de buitenrekken. De beveiligde fietsenstalling bij gebouw Flux is gedeeltelijk ook te gebruiken zonder campuskaart.

Bekijk de fietsparkeerplankaart van de TU/e.