Aanvraag parkeerabonnement

Voor bewoners op de TU/e Campus zijn er diverse abonnementsvormen. Een student kan ook een parkeerabonnement aanvragen. Hier zijn speciale tarieven voor vastgesteld. 

Aannemers en adviseurs projecten Dienst Huisvesting
In deze brief is te lezen wat het TU/e parkeerbeleid inhoudt voor aannemers en adviseurs van projecten Dienst Huisvesting.

Aanvraagprocedure
U stuurt uw aanvraag voor een parkeerabonnement naar parking@tue.nl. Vermeld hierbij uw voorletters, achternaam, de naam van de aanstellingsorganisatie/werkgever en indien van toepassing het nummer op uw campuskaart. Pas ná ontvangst van een persoonlijke e-mail waarin wordt aangegeven dat u vanaf dat moment uw parkeerabonnement kunt activeren, kan deze handleiding voor (H)Eerlijk Parkeren worden gebruikt.

Soorten parkeerabonnementen

 1. Bezoeker/passanten -  Betalen aan de kassa of een uitrijkaart
 2. Science park Betaald parkeren - Eigen account in (H)Eerlijk Parkeren, tarief € 2,- per dag
 3. Science park Factuur  - Geen eigen account in (H)Eerlijk Parkeren, tarief € 2,- per dag, parkeerkosten worden betaald door werkgever
 4. Science park Gereduceerd - Geen eigen account in (H)Eerlijk Parkeren, tarief € 10,- per maand, parkeerkosten worden betaald door werkgever
 5. Science park Standaard - Geen eigen account in (H)Eerlijk Parkeren, tarief € 45,- per maand, parkeerkosten worden betaald door werkgever
 6. Fontys student deeltijd - Eigen account in (H)Eerlijk Parkeren i.v.m. kentekenregistratie, tarief € 50,- per jaar, jaarlijks te voldoen bij contactpersoon Fontys
 7. Fontys student voltijd - Eigen account in (H)Eerlijk Parkeren i.v.m. kentekenregistratie, tarief € 100,- per jaar, jaarlijks te voldoen bij contactpersoon Fontys
 8. TU/e student deeltijd - Eigen account in (H)Eerlijk Parkeren i.v.m. kentekenregistratie, tarief € 50,- per jaar, jaarlijks te voldoen bij receptie gebouw Laplace
 9. TU/e student voltijd - Eigen account in (H)Eerlijk Parkeren i.v.m. kentekenregistratie, tarief € 100,- per jaar, jaarlijks te voldoen bij receptie geobuw Laplace
 10. TU/e student gratis - Zie uitzonderingsregels
 11. TU/e-medewerker - Eigen account in (H)Eerlijk Parkeren, tarief € 2,- per dag
 12. TU/e-NOPper - Eigen account in (H)Eerlijk Parkeren, tarief € 2,- per dag