Aanvraag parkeerabonnement

Voor bewoners op de TU/e Campus zijn er diverse abonnementsvormen.

Aannemers en adviseurs projecten Dienst Huisvesting
In deze brief is te lezen wat het TU/e parkeerbeleid inhoudt voor aannemers en adviseurs van projecten Dienst Huisvesting.

Aanvraagprocedure
U stuurt uw aanvraag voor een parkeerabonnement naar parking@tue.nl. Vermeld hierbij uw voorletters, achternaam, de naam van de aanstellingsorganisatie/werkgever en indien van toepassing het nummer op uw campuskaart. Pas nĂ¡ ontvangst van een persoonlijke e-mail waarin wordt aangegeven dat u vanaf dat moment uw parkeerabonnement kunt activeren, kan deze handleiding voor (H)Eerlijk Parkeren worden gebruikt.

Aanvullende informatie
Via de links aan de linkerkant van deze pagina is aanvullende informatie te vinden over parkeertarieven en -abonnementen.