Reglement voor studenten TU/e, Fontys en Summa

Parkeerabonnement

Alle studenten kunnen een parkeerabonnement aanvragen. Hieronder wordt aangegeven welke regels gelden voor de diverse soorten studenten.

Een parkeerabonnement geldt van 1 september tot en met 31 augustus. Ieder jaar moet u dit opnieuw aanvragen. U krijgt in juli bericht van de Parking & Security Desk met de benodigde informatie voor het aanvragen van een verlenging. Nieuwe aanvragen kunt u downloaden van de TU/e website. Betalen gebeurt bij het ophalen van uw abonnement via een pinapparaat bij de receptie van gebouw Laplace.

Voltijdstudent

 • De kosten zijn € 100, - per abonnementsjaar.
 • De parkeerpas is 7 dagen per week, 24 uur per dag geldig.
 • U betaalt altijd voor een vol jaar ongeacht het moment waarop uw abonnement ingaat.
 • U kunt uw abonnement tijdens het abonnementsjaar stopzetten door uw parkeerpas persoonlijk in te leveren bij de Parking & Security Desk. Inleveren kan tot 1 mei. U ontvangt standaard € 20, - retour.

Deeltijdstudent

 • De kosten zijn € 50, - per abonnementsjaar.
 • De parkeerpas is 7 dagen per week, 24 uur per dag geldig.
 • U betaalt altijd voor een vol jaar ongeacht het moment waarop uw abonnement ingaat.
 • U kunt uw abonnement tijdens het abonnementsjaar stopzetten door uw parkeerpas persoonlijk in te leveren bij de Parking & Security Desk. Inleveren kan tot 1 mei. U ontvangt standaard € 10, -retour.

Uitzonderingsregels kosteloos parkeren voor voltijdstudent

Mocht u, als student, voldoen aan een van de hieronder genoemde criteria om kosteloos te parkeren dan kunt u de hierna beschreven aanvraagprocedure volgen. U ontvangt dan gratis een TU/e-parkeerpas. Een parkeerpas geldt van 1 september tot en met 31 augustus. Ieder jaar moet u dit opnieuw aanvragen. U krijgt in juli een bericht van de Parking & Security Desk met de benodigde informatie voor het aanvragen van een verlenging. Nieuwe aanvragen kunt u downloaden van de TU/e website. Bij alle criteria geldt dat u aantoonbaar in het bezit bent van een eigen voertuig en ingeschreven staat als student bij de TU/e. Uw TU/e-parkeerpas is geldig tijdens uw studie aan de TU/e. Aan het einde van uw studie of indien u tussentijds stopt, levert u deze persoonlijk in bij de Parking & Security Desk. Hieronder volgen de uitzonderingsregels om in aanmerking te komen voor kosteloos parkeren:

 • U heeft een medische beperking. Bij de aanvraag stuurt u een medische verklaring mee van de behandelend arts.
 • U heeft geen recht (meer) op een OV-jaarkaart ; bij de aanvraag stuurt u een kopie van de inschrijving Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) mee, waaruit blijkt dat u geen recht heeft op een OV-jaarkaart.
 • U bent met het openbaar vervoer voor een enkele reis 60 minuten langer onderweg dan met het eigen vervoer. U geeft dit aan door uitdraaien van routeplanners van de verschillende reiswijzen en reistijden mee te sturen. Gehanteerd wordt de ANWB routeplanner en 9292-ovplanner.
 • U kunt met het openbaar vervoer niet om 08.45 uur aanwezig zijn op de TU/e-campus. Hierbij wordt een reistijd van 2 uur of meer voor een enkele reis met het openbaar vervoer gehanteerd. U geeft dit aan door uitdraaien van routeplanners met de verschillende reiswijzen en reistijden mee te sturen. Gehanteerd wordt de ANWB routeplanner en 9292-ovplanner.
 • U kunt ’s avonds niet meer op tijd thuis komen. Hierbij wordt een reistijd van 2 uur of meer voor een enkele reis met het openbaar vervoer gehanteerd. U geeft dit aan door uitdraaien van routeplanners met de verschillende reiswijzen en reistijden mee te sturen. Gehanteerd wordt de ANWB routeplanner en 9292-ovplanner.

Uitzonderingsregels kosteloos parkeren voor deeltijdstudent

Voor deeltijdstudenten gelden de hierboven genoemde criteria om kosteloos te parkeren niet, met uitzondering van de eerste uitzonderingsregel: U heeft een medische beperking. Bij de aanvraag stuurt u een medische verklaring mee van de behandelend arts.

Aanvraagprocedure

 • TU/e studenten vinden de aanvraagprocedure op de intranetsite.
 • Studenten van de Fontys Hogeschool met als lesplaats een gebouw op het TU/e-terrein, kunnen onder vermelding van naam en volledig postadres een informatiepakket aanvragen via parkeerbeheer@fontys.nl.
 • Studenten van Summa kunnen hiervoor contact opnemen met hun loopbaanbegeleider.

Contactgegevens

Technische Universiteit Eindhoven
Parking & Security Desk

Laplace 0.40
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
E-mail: parking@tue.nl
Website: www.tue.nl/parkeren
Tel. 040 247 30 54