Parkeren voor gebruikers campus

De TU/e Campus is voor iedereen toegankelijk, echter de automobilist betaalt voor het parkeren. De campus is toegankelijk via de drie ingangen:

  • John F. Kennedylaan
  • Insulindelaan
  • Prof. Dr. Dorgelolaan

Betaald parkeren TU/e-medewerkers en studenten

Op de intranetsite staat informatie over het betaald parkeren voor medewerkers en studenten van de TU/e.

Andere gebruikers TU/e Campus

De bedrijven en instellingen op de TU/e Campus die geen deel uitmaken van de universiteit, maken afspraken met de Dienst Interne Zaken over het gebruik van parkeerplaatsen op de campus en de vergoeding die daarvoor betaald moet worden.

Handhaving wegenverkeerswet

Op de TU/e Campus is de wegenverkeerswet van toepassing. Dit betekent voor automobilisten dat zij op de daarvoor bestemde parkeervakken of weggedeelten moeten parkeren volgens de normale geldende verkeersregels. Bij overtreding hiervan kunt u een wielklem krijgen of worden weggesleept. De TU/e Security handhaaft de wegenverkeerswet. Het parkeerreglement van de TU/e, vastgesteld door het College van Bestuur, voorziet in de regelgeving hiervan.

Parkeren met een beperking

Voor mindervalide automobilisten zijn invalidenparkeerplaatsen op de campus aanwezig. Om van deze parkeerplaatsen gebruik te maken heeft u de invalidenparkeerkaart nodig. Deze kaart is verkrijgbaar bij uw gemeente. In het parkeerreglement vindt u informatie over de mogelijkheden voor medewerkers en studenten met een (tijdelijke) beperking. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met TU/e Parking, tel. 040-247 3054 (op werkdagen 09.30 - 13.30 uur) of per e-mail: parking@tue.nl.