Aanvraag parkeerabonnement

Voor bewoners op de TU/e Campus zijn er diverse abonnementsvormen.

Aannemers en adviseurs projecten Dienst Huisvesting
In deze brief is te lezen wat het TU/e parkeerbeleid inhoudt voor aannemers en adviseurs van projecten Dienst Huisvesting.

Aanvraagprocedure
U stuurt uw aanvraag voor een parkeerabonnement naar parking@tue.nl. Vermeld hierbij uw voorletters, achternaam, de naam van de aanstellingsorganisatie/werkgever en indien van toepassing het nummer op uw campuskaart. In een persoonlijke e-mail waarin wordt aangegeven dat u vanaf dat moment uw parkeerabonnement kunt activeren, vindt u ook een handleiding voor (H)Eerlijk Parkeren.

Aanvullende informatie
Via de links aan de linkerkant van deze pagina is aanvullende informatie te vinden over parkeertarieven en -abonnementen.