Aanvraag parkeerabonnement

Aanvraagprocedure
U stuurt uw aanvraag voor een parkeerabonnement naar parking@tue.nl. Vermeld hierbij uw voorletters, achternaam, de naam van de aanstellingsorganisatie/werkgever en indien van toepassing het nummer op uw campuskaart. In een persoonlijke e-mail waarin wordt aangegeven dat u vanaf dat moment uw parkeerabonnement kunt activeren, vindt u ook een handleiding voor (H)Eerlijk Parkeren.