Werkzaamheden op de TU/e Campus

De TU/e werkt aan een moderne, groene campus. Vanwege de werkzaamheden die nodig zijn (klaar in 2020), zullen bepaalde lokaties soms minder toegankelijk zijn. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast.

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande werkzaamheden.

Geen doorgang De Zaale vanaf Den Dolech disndag 24 juli t/m vrijdag 3 augustus

Vanwege graafwerkzaamheden t.b.v. gebouw Atlas is van dinsdag 24 juli t/m vrijdag 3 augustus 2018 doorgang De Zaale vanaf Den Dolech afgesloten. Vanaf ingang John F. Kennedylaan is parkeerterrein P1 bij Auditorium wel bereikbaar. Vanaf de Insulindelaan is De Zaale tot onderdoorgang gebouw Atlas bereikbaar.

Bouwplaatsinrichting gebouw Fontys ER - entree gebouw Athene bereikbaar

We hebben te maken met twee verschillende bouwplaatsinrichtingen, namelijk fase 1 met aanwezigheid van het EPC van de TU/e en fase 2 zonder aanwezigheid van het EPC.

Bouwplaatsinrichting fase 1 (begin juni – 6 juli 2018)
De hoofdentree van het gebouw Fontys ER (Eindhoven Rondom), het voormalig TNO-gebouw, blijft bereikbaar. De portier van Fontys en van EPC heeft een balie in het atrium. Het bouwterrein is omsloten door bouwhekken. Om struikelgevaar te voorkomen zijn ter plaatse van het voet- en fietspad bouwhekken met palen in de grond geplaatst. Zowel de fietsstrook als het voetpad blijven toegankelijk. Bij de ingang van het TU/e-terrein staan slagbomen voor het verkeer.

De uitvoerder maakt gebruik van de weg en het terrein nabij gebouw Athene. De bouwhekken zijn dusdanig geplaatst dat de entree van Athene bereikbaar blijft zonder het bouwterrein te betreden. Het terrein waar de faculteit Chemische Technologie chemische stoffen opslaat blijft altijd bereikbaar voor bevoorrading. Bij de toegang van het bouwterrein komt een portier vanaf de zomervakantie 2018.

Parkeren
TU/e biedt het bouwpersoneel /onderaannemers de mogelijkheid om te parkeren op parkeerterrein P11 op het TU/e-terrein waar voldoende ruimte is. Bij gebouw Athene zijn parkeerplaatsen beschikbaar voor medewerkers van het uitvoeringsteam.

Bestaande terreininrichting
Na oplevering van het gebouw wordt de terreininrichting door Fontys vernieuwd waarvoor MTD Landschapsarchitecten (ontwerper van de Groene Loper) een ontwerp maakt. De lantaarnpalen, terreinverlichting, vlaggenmasten en bloembakken komen niet terug in het ontwerp. De groenvoorziening wordt compleet vernieuwd. De slagboom en het kunstwerk worden tijdens de bouwwerkzaamheden tijdelijk verwijderd.

Verhuizing EPC van de TU/e
Het EPC gebruikt momenteel een deel van de begane grond in het gebouw Fontys ER. Oorspronkelijk zou zij op 06-06-2018 uithuizen maar op verzoek is dit verlengd naar 06-07-2018. Nadat het EPC is verhuisd wordt overgegaan op bouwplaatsinrichting fase 2.

Bouwplaatsinrichting fase 2 (6 juli – juni 2019)
De hoofdentree van het gebouw wordt bij het bouwterrein betrokken. De toegang van dit gebied bevindt zich aan de zijde van de Groene Loper. In de huidige situatie is de desbetreffende deur een vluchtdeur. Deze deur wordt voorzien van een tijdelijke toegangscontrole via het toegangscontrolesysteem van Fontys. De bouwhekken bij Athene worden verplaatst. Indien de TU/e toegang wil tot Athene wordt na aanmelding bij de uitvoerder toegang verleend.

Renovatie Atlas

Tijdens de renovatie van gebouw Atlas is het niet te vermijden dat je wat zult merken van de werkzaamheden. Denk alleen al aan de vrachtwagens die steeds af en aan zullen rijden. Ook zullen bepaalde wegen soms minder toegankelijk zijn. Van Wijnen zal zoveel mogelijk rekening houden met geluids- en verkeeroverlast, nadrukkelijk in tentamenperiodes en met open dagen.Heb je vragen en/of klachten tijdens de bouw van Atlas, neem dan contact op met Frontoffice van Dienst Huisvesting, of bel 040-247 2650.

De werkzaamheden

  • Het voetgangers/fietspad aan de zuidzijde van Atlas, aan de overkant van de vijver is verbreed. Dit omdat de doorgang zuidzijde Atlas /vijver is afgesloten. Bekijk de overzichtstekening;
  • De weg tussen MetaForum en Atlas is afgesloten voor alle verkeer m.u.v. voetgangers, hulpdiensten en beveiliging.