Werkzaamheden op de TU/e Campus

De TU/e werkt aan een moderne, groene campus. Vanwege de werkzaamheden die nodig zijn (klaar in 2020), zullen bepaalde lokaties soms minder toegankelijk zijn. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast.

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande werkzaamheden.

Herstelwerkzaamheden bestrating op de campus herfst 2018

Herstelwerk van het wegdek op diverse plaatsen:

 • Lismortel nabij IPO-Connector: een gedeelte van de weg vanaf de kruising tot het fietsenhok bij Fontys bevat op diverse plaatsen gaten en kapotte stenen. Uitvoering 5 t/m 16 november.
 • Horsten en Rondom: naast gebouw BBC / richting Koeltoren / richting terrein Oost Momentum:  op diverse plekken worden zijkanten van de weg opgehaald. Uitvoering 12 november t/m 20 december.

  Bekijk de plattegrond.
   
 • Het Eeuwsel, de onderdoor bij Traverse - Fontys S1: aan de zijde van Fontys is noordwaarts sprake van spoorvorming. Uitvoering 19 t/m 30 november.

  Bekijk de plattegrond.

Het gaat hier om lokale werkzaamheden. Het uitgangspunt is dat alles bereikbaar blijft. Ter plaatse wordt het verkeer omgeleid.

Bouwplaatsinrichting gebouw Fontys ER

Bouwplaatsinrichting fase 2 (6 juli – juni 2019)
Het bouwterrein is omsloten door bouwhekken. Om struikelgevaar te voorkomen zijn ter plaatse van het voet- en fietspad bouwhekken met palen in de grond geplaatst. Zowel de fietsstrook als het voetpad blijven toegankelijk. Bij de ingang van het TU/e-terrein staan slagbomen voor het verkeer.

De hoofdentree van het gebouw wordt bij het bouwterrein betrokken. De toegang van dit gebied bevindt zich aan de zijde van de Groene Loper. In de huidige situatie is de desbetreffende deur een vluchtdeur. Deze deur wordt voorzien van een tijdelijke toegangscontrole via het toegangscontrolesysteem van Fontys. De bouwhekken bij Athene worden verplaatst. Indien de TU/e toegang wil tot Athene wordt na aanmelding bij de uitvoerder toegang verleend.

De uitvoerder maakt gebruik van de weg en het terrein nabij gebouw Athene. De bouwhekken zijn dusdanig geplaatst dat de entree van Athene bereikbaar blijft zonder het bouwterrein te betreden. Het terrein waar de faculteit Chemische Technologie chemische stoffen opslaat blijft altijd bereikbaar voor bevoorrading. Bij de toegang van het bouwterrein komt een portier vanaf de zomervakantie 2018.

Parkeren
TU/e biedt het bouwpersoneel /onderaannemers de mogelijkheid om te parkeren op parkeerterrein P11 op het TU/e-terrein waar voldoende ruimte is. Bij gebouw Athene zijn parkeerplaatsen beschikbaar voor medewerkers van het uitvoeringsteam.

Bestaande terreininrichting
Na oplevering van het gebouw wordt de terreininrichting door Fontys vernieuwd waarvoor MTD Landschapsarchitecten (ontwerper van de Groene Loper) een ontwerp maakt. De lantaarnpalen, terreinverlichting, vlaggenmasten en bloembakken komen niet terug in het ontwerp. De groenvoorziening wordt compleet vernieuwd. De slagboom en het kunstwerk worden tijdens de bouwwerkzaamheden tijdelijk verwijderd.

Renovatie Atlas

Tijdens de renovatie van gebouw Atlas is het niet te vermijden dat je wat zult merken van de werkzaamheden. Denk alleen al aan de vrachtwagens die steeds af en aan zullen rijden. Ook zullen bepaalde wegen soms minder toegankelijk zijn. Van Wijnen zal zoveel mogelijk rekening houden met geluids- en verkeeroverlast, nadrukkelijk in tentamenperiodes en met open dagen.Heb je vragen en/of klachten tijdens de bouw van Atlas, mail dan naar Frontoffice van Dienst Huisvesting, of bel 040-247 2650.

De werkzaamheden

 • de voetgangersdoorgang bij Atlas, vijverzijde, is vanaf 3 september 20128 weer open;
 • de weg tussen MetaForum en Atlas is afgesloten voor alle verkeer m.u.v. voetgangers, hulpdiensten en beveiliging.