Werkzaamheden op de TU/e Campus

De TU/e werkt aan een moderne, groene campus. Vanwege de werkzaamheden die nodig zijn (klaar in 2020), zullen bepaalde lokaties soms minder toegankelijk zijn. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast.

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande werkzaamheden.

Doorgaand verkeer De Zaale gestremd; geen doorgang vanaf Kennedylaan, parkeerplaats Auditorium bereikbaar

Van 7 juni tot begin 2018 is De Zaale gestremd voor alle doorgaand verkeer: automobilisten, fietsers, voetgangers. Vanaf de ingang John F. Kennedylaan is alleen het parkeerterrein P1 bij het Auditorium bereikbaar. Het gedeelte dat onder de noordzijde van het gebouw Atlas doorloopt is geheel afgesloten waardoor verdere doorgang op De Zaale niet mogelijk is. Buslijn 104 rijdt gedurende deze periode een alternatieve route.
Automobilisten kunnen gebruik maken van de andere 2 ingangen: via Insulindelaan en Prof. Doctor Dorgelolaan. De afsluiting is nodig om je veiligheid te waarborgen bij het plaatsen van de nieuwe gevels op de noordzijde van Atlas.

Bekijk de tekening.

Renovatie Atlas

Tijdens de renovatie van gebouw Atlas is het niet te vermijden dat je wat zult merken van de werkzaamheden. Denk alleen al aan de vrachtwagens die steeds af en aan zullen rijden. Ook zullen bepaalde wegen soms minder toegankelijk zijn. Van Wijnen zal zoveel mogelijk rekening houden met geluids- en verkeeroverlast, nadrukkelijk in tentamenperiodes en met open dagen.Heb je vragen en/of klachten tijdens de bouw van Atlas, neem dan contact op met Frontoffice van Dienst Huisvesting, of bel 040-247 2650.

De werkzaamheden

  • Het voetgangers/fietspad aan de zuidzijde van Atlas, aan de overkant van de vijver is verbreed. Dit omdat de doorgang zuidzijde Atlas /vijver is afgesloten. Bekijk de overzichtstekening;
  • De weg tussen MetaForum en Atlas is afgesloten voor alle verkeer m.u.v. voetgangers, hulpdiensten en beveiliging.

Parkeerverbod gebied Karpendonkse Plas

Er geldt een parkeerverbod tussen 8.00 en 10.00 uur op werkdagen, voor de volgende straten in het gebied van de Karpendonkse Plas:

  • ventweg aan de noordelijke zijde van de Onze Lieve Vrouwenstraat, gelegen tussen de Javalaan en Sumatralaan;
  • Javalaan, van de Onze Lieve Vrouwenstraat tot aan de Koudenhovenseweg;
  • Johan de Wittlaan van de Javalaan tot aan de Koudenhovenseweg Noord;
  • Sumatralaan;
  • Floresstraat;
  • Soembastraat.
    (rode lijnen op de tekening geven parkeerverbod aan)

In overleg met de gemeente Eindhoven, de TU/e, Fontys en de bewoners is besloten tot deze maatregel. Het betreft een pilot tot oktober 2017.

Aanleiding parkeerverbod
De aanleiding voor dit besluit door de gemeente Eindhoven is het feit dat het gehele gebied parkeeroverlast ondervindt van parkeerders die geen bestemming hebben binnen dit gebied, zoals gebruikers van het TU/e-terrein. Vanwege het ingaan van betaald parkeren voor medewerkers op de TU/e Campus en de afsluiting van de ventweg O.L. Vrouwestraat (inmiddels weer opengesteld) is er toenemende parkeerdrukte in dat gebied. De exploitant IJzeren Man ondervindt veel overlast vanwege het niet kunnen parkeren van haar bezoekers in dat gebied. Ook hebben vele bewoners en andere belanghebbenden melding gemaakt van onoverzichtelijk parkeergedrag. Op de rijbaan en trottoir geparkeerde auto’s maken het hier tot een onoverzichtelijke verkeerssituatie.

We willen TU/e-medewerkers nadrukkelijk verzoeken om zich te houden aan de parkeerregels en niet te parkeren voor op- en afritten, op troittors e.d.

Meer informatie
Meer informatie, het verkeersbesluit, tekening en eventueel aantekenen van bezwaar vind je op de site van de gemeente Eindhoven