Werkzaamheden op de TU/e Campus

De TU/e werkt aan een moderne, groene campus. Vanwege de werkzaamheden die nodig zijn (klaar in 2020), zullen bepaalde lokaties soms minder toegankelijk zijn. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast.

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande werkzaamheden.

De Zaale afgesloten voor alle verkeer van 10 juli t/m 11 augustus

Van maandag 10 juli t/m vrijdag 11 augustus 2017 is de doorgaande weg De Zaale afgesloten voor alle verkeer: automobilisten, fietsers, voetgangers. Deze afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan de rotonde. De situatie ter plekke is onveilig omdat er onduidelijkheid bestaat over het feit of het hier een rotonde betreft of een kruising. Na de werkzaamheden is het duidelijk dat het  hier een kruising betreft en geen rotonde. Ook is de veiligheid aldaar dan sterk verhoogd doordat de kruising in zijn geheel hoger is komen te liggen en door het gebruik van zebrapaden en versmallingen. Bekijk de situatietekening.

Vanaf de ingang Insulindelaan zullen omleidingsborden aangeven op welke manier je het beste de diverse gebouwen en parkeerterreinen kunt bereiken.

Op de plattegrond en verkeersplan kun je zien hoe het verkeer naar de juiste gebouwen en parkeerterreinen wordt geleid.

Voetpad ten oosten van Den Dolech afgesloten

Het voetpad ten oosten van Den Dolech wordt afgesloten en voetgangers worden omgeleid via het Dommelpark. Dit is nodig omdat de gemeente Eindhoven in de wijk Rachelsmolen het regenwater gaat afkoppelen. Hiervoor leggen ze een rioolbuis aan met alleen schoon water naar de Dommel. Het laatste stuk bevindt zich op het TU/e-terrein in de beplanting naast Den Dolech. De werkzaamheden vinden plaats van 3 t/m 27 juli.

Bekijk de tekening met verkeersmaatregelen.

Limbopad bij brug gestremd

Van maandag 10 t/m vrijdag 21 juli 2017 is het Limbopad ter plaatse van de brug gestremd voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers worden via verwijzingsborden omgeleid. De toplaag van de brug over de Dommel wordt vervangen.

Bekijk de situatie.

Doorgaand verkeer De Zaale gestremd; geen doorgang vanaf Kennedylaan, parkeerplaats Auditorium bereikbaar

Van woensdag 7 juni t/m vrijdag 1 november 2017 is De Zaale gestremd voor alle doorgaand verkeer: automobilisten, fietsers, voetgangers. Vanaf de ingang John F. Kennedylaan is alleen het parkeerterrein P1 bij het Auditorium bereikbaar. Het gedeelte dat onder de noordzijde van het gebouw Atlas doorloopt is geheel afgesloten waardoor verdere doorgang op De Zaale niet mogelijk is. Buslijn 104 krijgt een alternatieve route. N.B. van 1 juli t/m 27 augustus rijdt deze bus niet.
Automobilisten kunnen gebruik maken van de andere 2 ingangen: via Insulindelaan en Prof. Doctor Dorgelolaan. De afsluiting is nodig om je veiligheid te waarborgen bij het plaatsen van de nieuwe gevels op de noordzijde van Atlas.

Bekijk de tekening.

Omleiding MMS-parkeerterrein van 29 mei - half juni

Maandag 29 mei start fase 6 van de werkzaamheden Celebeslaan. Deze fase is medio juni gereed. Tijdens fase 6 blijft het MMS parkeerterrein per auto bereikbaar vanaf de zijde Koudenhovenseweg-Zuid – Celebeslaan. Zie kaartje.

Gedeelte parkeerplaats P11 in gebruik voor nieuw gebouw voor windtunnel

Vanaf week 7 (13 februari) start de inrichting van de bouwplaats voor de bouw van de faciliteit voor de windtunnel aan de oostzijde van de campus.
Tijdelijk zullen zo’n 25 parkeerplaatsen op parkeerterrein P11 worden gebruikt voor de inrichting van de bouwplaats.

In week 8 (20 februari) start de bouw van het nieuwe gebouw met het grondwerk. In week 10 (6 maart) wordt gestart met de fundering.
De oplevering van het gebouw vindt plaats medio juli (week 28).

Renovatie Atlas

Tijdens de renovatie van gebouw Atlas is het niet te vermijden dat je wat zult merken van de werkzaamheden. Denk alleen al aan de vrachtwagens die steeds af en aan zullen rijden. Ook zullen bepaalde wegen soms minder toegankelijk zijn. Van Wijnen zal zoveel mogelijk rekening houden met geluids- en verkeeroverlast, nadrukkelijk in tentamenperiodes en met open dagen.Heb je vragen en/of klachten tijdens de bouw van Atlas, neem dan contact op met Frontoffice van Dienst Huisvesting, of bel 040-247 2650.

De werkzaamheden

 • Er wordt een voetgangerstunnel gebouwd aan de noordzijde van Atlas. Via deze doorgang kun je veilig onder Atlas doorlopen. Aannemer Van Wijnen zorgt voor de veiligheidsmaatregelen. Als voetganger ben je verplicht van deze tunnel gebruik te maken, omdat er mogelijk glasscherven van het gebouw kunnen vallen.
  De Zaale is daar gedeeltelijk versmald maar blijft in gebruik voor verkeer. Binnenkort volgt een overzichtstekening;
 • Het voetgangers/fietspad aan de zuidzijde van Atlas, aan de overkant van de vijver wordt verbreed. Dit omdat de doorgang zuidzijde Atlas /vijver wordt afgesloten. Bekijk de overzichtstekening;
 • De weg tussen MetaForum en Atlas is afgesloten voor alle verkeer m.u.v. voetgangers, hulpdiensten en beveiliging.

Parkeerverbod gebied Karpendonkse Plas

Vanaf juli 2016 geldt een parkeerverbod tussen 8.00 en 10.00 uur op werkdagen, voor de volgende straten in het gebied van de Karpendonkse Plas:

 • ventweg aan de noordelijke zijde van de Onze Lieve Vrouwenstraat, gelegen tussen de Javalaan en Sumatralaan;
 • Javalaan, van de Onze Lieve Vrouwenstraat tot aan de Koudenhovenseweg;
 • Johan de Wittlaan van de Javalaan tot aan de Koudenhovenseweg Noord;
 • Sumatralaan;
 • Floresstraat;
 • Soembastraat.
  (rode lijnen op de tekening geven parkeerverbod aan)

In overleg met de gemeente Eindhoven, de TU/e, Fontys en de bewoners is besloten tot deze maatregel. Het betreft een pilot tot oktober 2017.

Aanleiding parkeerverbod
De aanleiding voor dit besluit door de gemeente Eindhoven is het feit dat het gehele gebied parkeeroverlast ondervindt van parkeerders die geen bestemming hebben binnen dit gebied, zoals gebruikers van het TU/e-terrein. Vanwege het ingaan van betaald parkeren voor medewerkers op de TU/e Campus en de afsluiting van de ventweg O.L. Vrouwestraat (inmiddels weer opengesteld) is er toenemende parkeerdrukte in dat gebied. De exploitant IJzeren Man ondervindt veel overlast vanwege het niet kunnen parkeren van haar bezoekers in dat gebied. Ook hebben vele bewoners en andere belanghebbenden melding gemaakt van onoverzichtelijk parkeergedrag. Op de rijbaan en trottoir geparkeerde auto’s maken het hier tot een onoverzichtelijke verkeerssituatie.

We willen TU/e-medewerkers nadrukkelijk verzoeken om zich te houden aan de parkeerregels en niet te parkeren voor op- en afritten, op troittors e.d.

Meer informatie
Meer informatie, het verkeersbesluit, tekening en eventueel aantekenen van bezwaar vind je op de site van de gemeente Eindhoven