Werkzaamheden op de TU/e Campus

De TU/e werkt aan een moderne, groene campus. Vanwege de werkzaamheden die nodig zijn (klaar in 2020), zullen bepaalde lokaties soms minder toegankelijk zijn. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast.

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande werkzaamheden.

6 en 7 maart parkeerterrein bij MultiMediaPaviljoen afgesloten

Op 6 en 7 maart 2018 wordt het parkeerterrein bij het MultiMediaPaviljoen afgesloten. Tijdens deze twee dagen worden units geplaatst aan De Lismortel, noordzijde van het MMP. De brandweer van de TU/e werkt voortaan samen met de regionale brandweer en daarvoor moet een onderkomen op het TU/e-terrein zijn ingericht.
Er worden van te voren borden geplaatst om mensen alvast op de hoogte te stellen van de tijdelijke sluiting van het parkeerterrein.

Ventweg O.L. Vrouwestraat/ Insulindelaan van 19 t/m 23 februari afgesloten

Door werkzaamheden van de gemeente aan het riool onder het noordwestelijk deel van de Ring (Insulindelaan) tussen de Berenkuil en de Sumatralaan, is de ventweg O.L. Vrouwestraat vanaf maandag 19 februari 06:00 uur t/m vrijdag 23 februari afgesloten. Bekijk tekening van de werkzaamheden week 8 en week 9.

TU/e-medewerkers en -studenten kunnen de auto gratis parkeren op het MMS-terrein bij de Celebeslaan.

Op De Zaale op het TU/e-terrein nabij ingang Insulindelaan, is er werkruimte nodig rond de put die daar ligt, van waaruit ook renovatie plaatsvindt. Enkele keren zal daardoor een gedeelte van De Zaale in een richting worden afgesloten. Op die momenten is er een verkeersregelaar aanwezig.

Doorgang De Zaale vanaf Kennedylaan weer open

Van 7 juni t/m 28 januari 2018 is De Zaale gestremd geweest voor alle doorgaand verkeer: automobilisten, fietsers, voetgangers. Vanaf de ingang John F. Kennedylaan was alleen het parkeerterrein P1 bij het Auditorium bereikbaar.

Renovatie Atlas

Tijdens de renovatie van gebouw Atlas is het niet te vermijden dat je wat zult merken van de werkzaamheden. Denk alleen al aan de vrachtwagens die steeds af en aan zullen rijden. Ook zullen bepaalde wegen soms minder toegankelijk zijn. Van Wijnen zal zoveel mogelijk rekening houden met geluids- en verkeeroverlast, nadrukkelijk in tentamenperiodes en met open dagen.Heb je vragen en/of klachten tijdens de bouw van Atlas, neem dan contact op met Frontoffice van Dienst Huisvesting, of bel 040-247 2650.

De werkzaamheden

  • Het voetgangers/fietspad aan de zuidzijde van Atlas, aan de overkant van de vijver is verbreed. Dit omdat de doorgang zuidzijde Atlas /vijver is afgesloten. Bekijk de overzichtstekening;
  • De weg tussen MetaForum en Atlas is afgesloten voor alle verkeer m.u.v. voetgangers, hulpdiensten en beveiliging.