Werkzaamheden op de TU/e Campus

De TU/e werkt aan een moderne, groene campus. Vanwege de werkzaamheden die nodig zijn (klaar in 2020), zullen bepaalde lokaties soms minder toegankelijk zijn. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast.

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande werkzaamheden.

AUTOPILOT Pilot Tests @ TU/e Campus 8 - 9 December, 2018

During the H2020 project AUTOPILOT one will demonstrate the added value of IoT to Automated Driving. In this project more than 45 partners are collaborating on 6 different pilot sites across Europe with self-driving vehicles and equipping these with additional IoT communication functionalities.

TU/e is also participating in this project (as part of the Brainport area), both bringing an AD vehicle as well as the TU/e campus as testing grounds to the project.
One Automated Driving Toyota Prius will be used on the TU/e campus to test.

Daily test schedule 8 - 9 December, 2018
-09:00 - 10:00h: Preparation of tests (initiating AD systems, checking safety systems)
-10:00 - 12:00h: First round of AD driving tests
-13:00 - 16:00h: Second round of AD driving tests

Two routes will be blocked for testing
During the weekend of 8 - 9 December, 2018, the main entrance on Den Dolech and the main entrance on De Zaale will be blocked for general public/traffic with security gates. Traffic wardens are present to refer people.

See Route 1 and 2 (Paviljoen - Auditorium) below for details.

A detour for cars/cyclist on Den Dolech will be made with access towards Luna, Aurora and the SCC.

Another detour will be made at the Insulindelaan/De Zaale entrance for access to TwinningCenter and MMP.

Herstelwerkzaamheden bestrating op de TU/e Campus

Herstelwerk van het wegdek op Horsten en Rondom, naast gebouw BBC / richting Koeltoren / richting terrein Oost Momentum. Oop diverse plekken worden zijkanten van de weg opgehaald. Uitvoering 12 november t/m 20 december.

Bekijk de plattegrond.

Bouwplaatsinrichting gebouw Fontys ER

Bouwplaatsinrichting fase 2 (6 juli – juni 2019)
Het bouwterrein is omsloten door bouwhekken. Om struikelgevaar te voorkomen zijn ter plaatse van het voet- en fietspad bouwhekken met palen in de grond geplaatst. Zowel de fietsstrook als het voetpad blijven toegankelijk. Bij de ingang van het TU/e-terrein staan slagbomen voor het verkeer.

De hoofdentree van het gebouw wordt bij het bouwterrein betrokken. De toegang van dit gebied bevindt zich aan de zijde van de Groene Loper. In de huidige situatie is de desbetreffende deur een vluchtdeur. Deze deur wordt voorzien van een tijdelijke toegangscontrole via het toegangscontrolesysteem van Fontys. De bouwhekken bij Athene worden verplaatst. Indien de TU/e toegang wil tot Athene wordt na aanmelding bij de uitvoerder toegang verleend.

De uitvoerder maakt gebruik van de weg en het terrein nabij gebouw Athene. De bouwhekken zijn dusdanig geplaatst dat de entree van Athene bereikbaar blijft zonder het bouwterrein te betreden. Het terrein waar de faculteit Chemische Technologie chemische stoffen opslaat blijft altijd bereikbaar voor bevoorrading. Bij de toegang van het bouwterrein komt een portier vanaf de zomervakantie 2018.

Parkeren
TU/e biedt het bouwpersoneel /onderaannemers de mogelijkheid om te parkeren op parkeerterrein P11 op het TU/e-terrein waar voldoende ruimte is. Bij gebouw Athene zijn parkeerplaatsen beschikbaar voor medewerkers van het uitvoeringsteam.

Bestaande terreininrichting
Na oplevering van het gebouw wordt de terreininrichting door Fontys vernieuwd waarvoor MTD Landschapsarchitecten (ontwerper van de Groene Loper) een ontwerp maakt. De lantaarnpalen, terreinverlichting, vlaggenmasten en bloembakken komen niet terug in het ontwerp. De groenvoorziening wordt compleet vernieuwd. De slagboom en het kunstwerk worden tijdens de bouwwerkzaamheden tijdelijk verwijderd.

Renovatie Atlas

Tijdens de renovatie van gebouw Atlas is het niet te vermijden dat je wat zult merken van de werkzaamheden. Denk alleen al aan de vrachtwagens die steeds af en aan zullen rijden. Ook zullen bepaalde wegen soms minder toegankelijk zijn. Van Wijnen zal zoveel mogelijk rekening houden met geluids- en verkeeroverlast, nadrukkelijk in tentamenperiodes en met open dagen.Heb je vragen en/of klachten tijdens de bouw van Atlas, mail dan naar Frontoffice van Dienst Huisvesting, of bel 040-247 2650.

De werkzaamheden

  • de voetgangersdoorgang bij Atlas, vijverzijde, is vanaf 3 september 20128 weer open;
  • de weg tussen MetaForum en Atlas is afgesloten voor alle verkeer m.u.v. voetgangers, hulpdiensten en beveiliging.