Werkzaamheden op de TU/e Campus

De TU/e werkt aan een moderne, groene campus. Vanwege de werkzaamheden die nodig zijn (klaar in 2020), zullen bepaalde lokaties soms minder toegankelijk zijn. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast.

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande werkzaamheden.

Ingang John F. Kennedylaan en doorgang De Zaale gestremd 30 en 31 mei en 1 juni

De 2 torenkranen rond gebouw Atlas worden door Van Wijnen gedemonteerd en vervolgens afgevoerd op woensdag 30 en donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni. Dit betekent:

  • 30 mei: demontage kraan aan oostzijde. Doorgang De Zaale vanaf Den Dolech gestremd voor alle verkeer: automobilisten, fietsers, voetgangers. Vanaf ingang John F. Kennedylaan alleen parkeerterrein P1 bij Auditorium bereikbaar.
  • 31 mei: demontage kraan aan westzijde. Voor maximaal 2 uur ingang John F. Kennedylaan geblokkeerd en doorgang De Zaale gestremd voor alle verkeer: automobilisten, fietsers, voetgangers. Er is een verkeersregelaar aanwezig.
  • 1 juni: demontage hulpstuk kraan. Voor maximaal 2 uur ingang John F. Kennedylaan geblokkeerd en doorgang De Zaale gestremd voor alle verkeer: automobilisten, fietsers, voetgangers. Er is een verkeersregelaar aanwezig.

Renovatie Atlas

Tijdens de renovatie van gebouw Atlas is het niet te vermijden dat je wat zult merken van de werkzaamheden. Denk alleen al aan de vrachtwagens die steeds af en aan zullen rijden. Ook zullen bepaalde wegen soms minder toegankelijk zijn. Van Wijnen zal zoveel mogelijk rekening houden met geluids- en verkeeroverlast, nadrukkelijk in tentamenperiodes en met open dagen.Heb je vragen en/of klachten tijdens de bouw van Atlas, neem dan contact op met Frontoffice van Dienst Huisvesting, of bel 040-247 2650.

De werkzaamheden

  • Het voetgangers/fietspad aan de zuidzijde van Atlas, aan de overkant van de vijver is verbreed. Dit omdat de doorgang zuidzijde Atlas /vijver is afgesloten. Bekijk de overzichtstekening;
  • De weg tussen MetaForum en Atlas is afgesloten voor alle verkeer m.u.v. voetgangers, hulpdiensten en beveiliging.