Werkzaamheden op de TU/e Campus

De TU/e werkt aan een moderne, groene campus. Vanwege de werkzaamheden die nodig zijn (klaar in 2020), zullen bepaalde lokaties soms minder toegankelijk zijn. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast.

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande werkzaamheden.

Werkzaamheden aan O.L. Vrouwestraat en ventweg 18 maart tot 5 april 2019

Op maandag 18 maart start de gemeente met het renoveren van het riool in de O.L. Vrouwestraat. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op vrijdag 5 april klaar. Alle genoemde data zijn afhankelijk van het weer. De werkzaamheden houden in dat er via een rioolput een ‘kous’ in het riool wordt aangebracht, die daarna wordt verhard. Het kan zijn dat je tijdens de werkzaamheden een lichte geur waarneemt. Deze wordt veroorzaakt door de uitharding van de ‘kous’ (styreen) en is onder deze omstandigheden niet schadelijk voor de gezondheid.

Bereikbaarheid
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moeten er diverse keren een aantal wegen worden afgesloten:
1.    Maandag 18-3 afsluiting Ring Noordzijde van 21.00 – 6.00 uur en ventweg Noordzijde (zijde Fontys) (nachtwerk)
2.    Dinsdag 19-3 afsluiting Ring Zuid (tpv kruising Kennedylaan) van 21.00 – 6.00 uur (nachtwerk)
3.    Vrijdag 22-3 t/m 6-4 afsluiting Ventweg zuidzijde (zijde TU/e)
4.    Maandag 25-3 t/m 29-3 afsluiting Ventweg Noordzijde (zijde Fontys)
5.    Woensdag 27 maart vanaf 17.00 uur P terrein Fontys (klein) afgesloten voor verkeer zowel in als uit
6.    Woensdag 3-4 afsluiting Ring Noordzijde van 21.00 – 6.00 uur (nachtwerk)
7.    Donderdag 4-4 afsluiting Ring Zuid  (tpv kruising Kennedylaan) van 21.00 – 6.00 uur (nachtwerk)

Bekijk de plattegrond.

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie over de werkzaamheden op O.L. Vrouwestraat? Neem dan contact op met Marco de Werdt, uitvoeringscoördinator van de gemeente Eindhoven, tel. 06 – 20434854.
Tijdens de uitvoering kun je contact opnemen met de uitvoerder van het werk de heer J. v/d Gaag van Insituform rioolrenovatietechnieken B.V. op telefoonnummer 06 – 53 67 43 70.

Bouwplaats gebouw Fontys ER

Bouwplaatsinrichting fase 2 (6 juli 2018 – juni 2019)
Het bouwterrein is omsloten door bouwhekken. Om struikelgevaar te voorkomen zijn ter plaatse van het voet- en fietspad bouwhekken met palen in de grond geplaatst. Zowel de fietsstrook als het voetpad blijven toegankelijk. Bij de ingang van het TU/e-terrein staan slagbomen voor het verkeer.

De hoofdentree van het gebouw wordt bij het bouwterrein betrokken. De toegang van dit gebied bevindt zich aan de zijde van de Groene Loper. In de huidige situatie is de desbetreffende deur een vluchtdeur. Deze deur wordt voorzien van een tijdelijke toegangscontrole via het toegangscontrolesysteem van Fontys. De bouwhekken bij Athene worden verplaatst. Indien de TU/e toegang wil tot Athene wordt na aanmelding bij de uitvoerder toegang verleend.

De uitvoerder maakt gebruik van de weg en het terrein nabij gebouw Athene. De bouwhekken zijn dusdanig geplaatst dat de entree van Athene bereikbaar blijft zonder het bouwterrein te betreden. Het terrein waar de faculteit Chemische Technologie chemische stoffen opslaat blijft altijd bereikbaar voor bevoorrading. Bij de toegang van het bouwterrein komt een portier vanaf de zomervakantie 2018.

Parkeren
TU/e biedt het bouwpersoneel /onderaannemers de mogelijkheid om te parkeren op parkeerterrein P11 op het TU/e-terrein waar voldoende ruimte is. Bij gebouw Athene zijn parkeerplaatsen beschikbaar voor medewerkers van het uitvoeringsteam.

Bestaande terreininrichting
Na oplevering van het gebouw wordt de terreininrichting door Fontys vernieuwd waarvoor MTD Landschapsarchitecten (ontwerper van de Groene Loper) een ontwerp maakt. De lantaarnpalen, terreinverlichting, vlaggenmasten en bloembakken komen niet terug in het ontwerp. De groenvoorziening wordt compleet vernieuwd. De slagboom en het kunstwerk worden tijdens de bouwwerkzaamheden tijdelijk verwijderd.

Bestrating rondom gebouw Atlas

De bestratingswerkzaamheden aan de westzijde van Atlas (tussen Atlas en Auditorium) zijn niet meer veilig voor fietsers en voetgangers om daar nog over de straat Den Dolech te gaan. Het zuidelijk deel van de straat, vanaf inrit fietsenkelder Atlas tot aan de Groene Loper wordt tijdelijk dichtgezet met bouwhekken. De inrit fietsenkelder Atlas en lift Auditorium zijn via het noordelijk deel van de straat te bereiken.

Bekijk de plattegrond.

Heb je vragen en/of klachten mail dan naar Frontoffice van Dienst Huisvesting, of bel 040-247 2650.