Overige eervolle prijzen

KIVI NIRIA Speurwerkprijs

KIVI NIRIA reikt de Speurwerkprijs uit aan diegene (een persoon, groep of organisatie) die op een bepaald technisch-wetenschappelijk gebied het beste researchwerk heeft verricht en hierdoor heeft bijgedragen aan de ontplooiing en/of ontwikkeling van de technische wetenschappen. Het KIVI is met dit initiatief begonnen in 1954.

KIVI NIRIA Speurwerkprijs:

• 2010: prof.dr.ir. Rene Janssen