De bul en de cappa

De cappa

Wordt iemand het eredoctoraat verleend, dan geeft de verlenende universiteit of hogeschool de eredoctor een zogenaamde 'cappa' (schoudermantel) als teken van eervolle onderscheiding. Deze cappa wordt hem of haar tijdens de plechtigheid na het uitreiken van de doctorsbul om de schouder gelegd. De eredoctor heeft het recht deze cappa tijdens de plechtigheden van de universiteit of hogeschool te dragen. Het is traditie in de universitaire wereld, dat iedere universiteit of hogeschool haar eigen cappa heeft, goed te onderscheiden van die van andere zusterinstellingen.
Kijk hier voor meer informatie over de cappa.

De bul

De bul die aan de erepromovendus wordt overhandigd, wordt ontworpen en gecalligrafeerd door Arie Trum uit Eindhoven.