TU/e Fellows

TU/e Fellows en Departmental Fellows

Het TU/e- en het Departmental Fellowship zijn bedoeld om voortrekkers uit een specifiek vakgebied aan de TU/e te verbinden, maar die niet de wetenschappelijke kennis en/of ervaring hebben die van een Hoogleraar of UHD verwacht mag worden. TU/e- en Departmental Fellows functioneren respectievelijk op het equivalente niveau van Hoogleraar en UHD en treden op als ambassadeurs voor de TU/e. Vanuit het karakter van hun loopbaan leveren zij nadrukkelijk prestaties binnen het domein Valorisatie. Tevens leveren ze actief bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan personen met een bijzondere staat van dienst als R&D-verantwoordelijke op een bepaald gebied in het bedrijfsleven.

De Fellows worden voor een periode van 5 jaar benoemd. Een aansluitende herbenoeming is mogelijk.

De huidige TU/e Fellows zijn:

Dr.ir. Michael Boot, Faculteit Werktuigbouwkunde
Ir. Jeroen van Duivenbode, Faculteit Electrical Engineering
Ir. Ruud van Herpen, Faculteit Bouwkunde
Ir. Wim Maassen PDEng, Faculteit Bouwkunde
Dr.ir. Koert van Mensvoort MFA, Faculteit Industrial Design
Dr. ir. Elke den Ouden, Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
Dr. Eduard Pelssers, Faculteit Werktuigbouwkunde
Dr.ir. Carlo van de Weijer, Strategic Area Smart Mobility

De huidige Departmental Fellow is:

Dr.ir. Wim van Houtum, Faculteit Electrical Engineering