Universiteitshoogleraren TU/e

Universiteitshoogleraren treden op als ambassadeurs van de instelling. Zij worden voor een periode van vijf jaar benoemd. Verlengingen met vijf jaar zijn mogelijk. Aan de universitaire leerstoel hoeft geen specifieke leeropdracht verbonden te zijn. Het College van Bestuur kan in overleg met het College voor Promoties besluiten een universiteitshoogleraar de opdracht te geven een nieuw gebied tot (verdere) ontwikkeling te brengen of met een andere opdracht te belasten ten behoeve van de instelling.

De huidige door de TU/e benoemde universiteitshoogleraren zijn: