Communicatie Expertise Centrum

Een ambitieuze universiteit vraagt om een ambitieuze communicatieafdeling. Het Communicatie Expertise Centrum (CEC) van de TU/e is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het TU/e-communicatiebeleid. Om doelen en ambities van de TU/e te realiseren, focust het CEC op het vergroten van (inter)nationale naamsbekendheid, versterking van het imago van de universiteit en het vergroten van de studenteninstroom door de inzet van doelgroepgerichte wervingsstrategieën.

Programmateams CEC

Het CEC heeft vele expertises op communicatiegebied in huis. We hebben onze krachten gebundeld in twee programmateams:

  • Onderwijs
  • Onderzoek en Valorisatie