Dienst Algemene Zaken

Dienst Algemene Zaken (DAZ) staat onder leiding van de secretaris van de universiteit, dr. S.W.H. van Weelden. DAZ bestaat naast het Bestuurssecretariaat en de Bestuursstaf uit Studium Generale, het Sportcentrum en het Bureau voor Promoties en Plechtigheden. Het Bestuurssecretariaat verleent ondersteuning aan onder andere het College van Bestuur en de Universiteitsraad. De Bestuursstaf is onderverdeeld in clusters Onderzoek, Onderwijs, Strategic Partnerships en het Bestuursbureau.