Leentoga's

Het is gebruikelijk dat TU/e hoogleraren hun eigen toga laten maken. Dit heeft de voorkeur van het College voor Promoties.

Wilt u toch een toga lenen, dan kan dat. Het is echter niet mogelijk van tevoren een leentoga te reserveren.

Als u een toga wilt lenen dan dient u dit voor de plechtigheid in de togakamer bij de pedel aan te geven. Hij/zij zal dan een passende leentoga uitkiezen.