Formulier 2

Formulier 2 is persoonsgebonden en wordt samen met de brief “toelating promotie” (n.a.v. indienen formulier 1) per e-mail naar de promotor gestuurd. Formulier 2 is geen standaardformulier en is niet online beschikbaar.

Formulier 2 betreft “Goedkeuring proefschrift en toegang tot de verdediging”. Het formulier moet met alle bijlagen eerst door de promotor(en) worden ondertekend en daarna door de decaan. De promotor vult per commissielid een motivatie in op formulier 2 of de promotor voegt de motivatie als bijlage aan formulier 2 toe.

Wanneer de promotor formulier 2 ondertekent verklaart hij/zij de promovendus toe te laten tot de verdediging van het proefschrift en toestemming te verlenen tot vermenigvuldigen ervan. Op het moment van ondertekening van formulier 2 is de promotor reeds in bezit van de goedkeuring van de promotiecommissie op het concept proefschrift en de motivaties. Ook heeft de promotor al overeenstemming bereikt met de promotiecommissie over de nodige aanpassingen en/of verbeteringen.

De decaan ziet erop toe dat de motivatie is bijgesloten en/of voldoende is. Indien de decaan overtuigt is, ondertekent de decaan formulier 2 en parafeert de decaan op formulier 2 dat hij/zij de bijlagen heeft gezien. Bij afwezigheid van de decaan kan de vicedecaan formulier 2 namens de decaan ondertekenen, uiteraard mits er hierover onderling tussen de decaan en vice-decaan afspraken zijn gemaakt. In geval dat de vice-decaan formulier 2 namens de decaan ondertekent s.v.p. een kopie van het ondertekende formulier en bijlagen sturen aan de decaan. In alle gevallen moet de promotiedatum (nogmaals) met de decaan (dus niet met de vice-decaan) worden afgestemd i.v.m. voorzitterschap en/of vervangend voorzitterschap. 

Formulier 2 moet vervolgens uiterlijk 2 maanden voor de promotie bij Bureau PenP worden ingediend. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de vergaderdata van het College voor Promoties en/of zomerstop en/of kerstreces en verdere feest- of vakantiedagen.

Bijlagen aan formulier 2 zijn:

 • Een korte CV/biografie: kort in verhaalvorm of schematisch.
    -- verplicht toe te voegen aan proefschrift --
 • Een Engelse samenvatting met boven de tekst de Engelse titel van het proefschrift en het woord "Summary". (verplicht om de Engelse samenvatting op deze wijze op te nemen in het proefschrift, zie promotiereglement artikel 15)
  -- verplicht toe te voegen aan proefschrift --
 • Het titelblad (voor- en achterzijde conform model Bureau PenP).   
  Zie deze websitehttp://www.tue.nl/promo voor het model titelblad. Het model titelblad van Bureau PenP dient aangehouden te worden, dus niet kopiëren van een eerder verschenen proefschrift i.v.m. fouten!!! Het proefschrift kan alleen gedrukt worden als het akkoord van de rector magnificus op het titelblad is gegeven. De promovendus ontvangt z.s.m. bericht via Bureau PenP.
  -- verplicht toe te voegen aan proefschrift -- gebruik alleen het model rechts op deze site!
 • De Verklaring TU/e gedragscode Wetenschapsbeoefening, per 1 september verplicht bij te voegen en te vinden bij Downloads rechts op deze pagina.
  -- niet toevoegen aan proefschrift, alleen als bijlage bij form 2 --

De bijlagen op formulier 2 dienen vervolgens in dezelfde staat als goedgekeurd door de rector magnificus aan het proefschrift te worden toegevoegd. Veranderingen zijn niet toegestaan.