Informatiebrochure reglement 2015

De informatiebrochure voor promovendi biedt een handvat om het promotiereglement te doorgronden. Het bevat een schets van de zaken die te wachten staan bij de organisatie van een promotie aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Deze versie van de informatiebrochure is geldig voor alle nieuwe verzoeken om toegang tot de promotie waarvoor het promotiereglement van toepassing is.