Publiekssamenvatting proefschrift

Het communiceren van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek buiten de eigen academische kring wordt steeds belangrijker, onder meer voor draagvlak en funding. Daarom verzoekt de universiteit al haar promovendi om een publiekssamenvatting te schrijven bij de afronding van het promotietraject.

Een samenvatting, geschreven in lekentermen, zal het onderzoek niet alleen toegankelijker maken voor het brede publiek, maar ook voor andere wetenschappelijke disciplines, voor journalisten, de industrie en ondernemers. En natuurlijk ook voor familie en bekenden.

Promovendi worden bij het realiseren van de publiekssamenvatting geholpen door de wetenschapsvoorlichters van het CEC. De promovendi schrijven een draft versie van maximaal 600 woorden, zes weken voor de promotiedatum. Daarna doen promovendus en wetenschapsvoorlichter samen eindredactie, om te komen tot een toegankelijke en prettig leesbare tekst.

Het CEC plaatst de definitieve samenvatting vervolgens in de online promotie-agenda, en zorgt voor publiciteit. Vooral voor de media is het belangrijk dat de samenvatting ruim voor de promotiedatum beschikbaar is, zodat ze tijdig een verhaal kunnen maken.

Richtlijnen, voorbeelden en de template voor het opstellen van de publiekssamenvatting kunt u vinden in de rechter kolom.

Aanleveren van de draft publiekssamenvatting kan via nieuws@tue.nl.

Meer informatie over de afronding van het promotietraject en de plaats van de publiekssamenvatting daarin, kunt u vinden in de Informatiebrochure over het promotiereglement.

Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met een van de wetenschapsvoorlichters: Ivo Jongsma (i.l.a.jongsma@tue.nl) en Barry van der Meer (b.v.d.meer@tue.nl).