Vergaderoverzicht College voor Promoties

Het College voor Promoties vergadert op de maandag, eens per twee weken (behalve in juli en augustus). Het Bureau voor Promoties en Plechtigheden streeft ernaar om de formulieren die uiterlijk de dinsdag (vóór 12 uur) voorafgaande aan de vergadering ingeleverd zijn, tijdens de eerst volgende vergadering aan het College voor Promoties voor te leggen.

De vergaderdata van het College voor Promoties in 2019

 • maandag 7 en 21 januari
 • maandag 4 en 18 februari
 • maandag 11 en 25 maart
 • maandag 8 april en dinsdag 23 april
 • maandag 6 en 20 mei
 • maandag 3 en 17 juni
 • maandag 1 juli
  van 8 juli tm 30 augustus ZOMERSTOP --> er worden geen promoties gepland
 • maandag 2, 16 en 30 september
 • maandag 14 en 28 oktober
 • maandag 11 en 25 november
 • maandag 9 december
  van 23 december tm 3 januari KERSTRECES --> er worden geen promoties gepland