Dienst Personeel en Organisatie

De Dienst Personeel en Organisatie (DPO) biedt TU/e-medewerkers een omgeving waar ze optimaal kunnen presteren en groeien. Onze verantwoordelijkheden verdelen wij over drie gebieden: 

  • Professional Development
    De TU/e vindt het belangrijk dat medewerkers ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen en hun professionele loopbaan verder vorm te geven. De afdeling Professional Development  van de dienst Personeel en Organisatie biedt medewerkers daarom een gevarieerd aanbod aan opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden, afgestemd op een divers personeelsbestand. Zo kun je bij Professional Development terecht om je onderzoeks- of didactische vaardigheden aan te scherpen, maar ook voor managenttrainingen, een  trainingsprogramma specifiek gericht op promovendi, een taaltraining, een training presentatievaardigheden of een workshop om je loopbaan  verder vorm te geven.
  • WP-beleid
    De kern van het personeelsbeleid voor wetenschappelijk personeel “Excellent people attract excellent people, the next generation”, wordt gevormd door vier onderling samenhangende domeinen van performance en ontwikkeling. Dit zijn: onderzoek, onderwijs, valorisatie en organisatie & management. Ook maakt het beleid inzichtelijk hoe de ontwikkeltracks werken die de TU/e haar wetenschappelijk personeel biedt. De dienst Personeel & Organisatie werkt aan de verdere instrumentontwikkeling voor en ondersteuning bij de toepassing van dit beleid in de praktijk.