De TU/e onderscheidt zich van andere werkomgevingen door de aanwezigheid van studenten en door het uiteenlopende en veelal grensverleggende wetenschappelijk onderzoek dat er wordt uitgevoerd.

Bovendien is er een 'vlottende' populatie die bestaat uit tijdelijke en anderstalige medewerkers met verschillende culturele achtergronden. En is de organisatie opgedeeld in min of meer autonome (beheers)eenheden zoals faculteiten, diensten, instituten en spin-off bedrijven, die al dan niet in universitaire panden zijn gehuisvest*.

De aard van de daarbinnen aanwezige risico's is navenant.    

Om te voorkomen dat deze arbeidsgerelateerde risico's tot schade of letsel voeren beschikt de TU/e over een Arbo- en Veiligheidsorganisatie. Deze is opgebouwd uit centrale en decentrale afdelingen. 

Deze afdelingen voeren een actief beleid op het gebied van Arbo, Milieu, Veiligheid & Stralingsbescherming waaraan medewerkers, studenten en bezoekers zich dienen te houden.

Voor derden (bezoekers & aannemers) is advies en ondersteuning voor wat betreft Arbo, Milieu, Veiligheid en Stralingsbescherming centraal geregeld binnen de TU/e.

Wil je daar meer over weten, neem dan contact op met de afdeling AMVS.

Via de link "Afdeling AMVS" in de linkermarge vind je contactinformatie: 

* Vrij naar de tekst van de VSNU Arbocatalogus