Education and Student Affairs

Education and Student affairs (ESA) is het centrale punt op de Technische Universiteit Eindhoven waar studenten, ontwerpers, promovendi en medewerkers terechtkunnen voor een gevarieerd aanbod aan diensten op het terrein van onderwijs. Ook staat ESA voor beleidsvoorbereiding en -uitvoering op het gebied van onderwijs, internationalisering, kwaliteitszorg en accreditatie en het ondersteunt daarin het College van Bestuur en de faculteiten.

Diensten

Belangrijke onderwijsondersteunende diensten zijn onder meer:

 • Verzorgen van logistieke processen voor onderwijs en studenten;
 • Docentondersteuning;
 • In- en uitschrijving van (inter)nationale studenten;
 • Betaling, administratie en informatie rondom collegegelden, notebooks, en dergelijke;
 • Studiefinanciering, bestuursbeurzen en afstudeerfonds;
 • Introductieweek voor bachelor- en masterstudenten;
 • Toelating, visa, huisvesting en introductie van internationale studenten;
 • Trainingen voor studievaardigheden, studiekeuze, interculturele communicatie en sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Ondersteuning bij studiegerelateerde vragen;
 • TU/e Career Academy voor loopbaanadvisering
 • Taalcursussen Engels en NT2 (Nederlands als 2e taal);
 • Ombudsfunctie;
 • Opstellen van contracten, regelingen en reglementen op het terrein van onderwijs;
 • International Relations Office;
 • Tactisch en operationeel onderwijsbeleid;
 • TU/e brede onderwijsprojecten.

Contact

De servicedesk van ESA bevindt zich in MetaForum (MF 1.214). Hier vind je alle informatie die je nodig hebt en je kunt er terecht met al je vragen.

De servicedesk is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 9.30 uur, van 12.00 uur tot 14.00 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur. ESA is ook bereikbaar via esa@tue.nl of +31 (0)40 247 4747.