Focusmagneet

Opdrachtgever

Vakgroep Physics and Applications of Accelerators, prof. dr. M. van der Wiel, faculteit Technische Natuurkunde TU/e.
TU Delft

Omschrijving

Focusmagneet (2 Tesla) met waterkoeling voor elektronenversneller (7 MeV) en cavity (100 MeV )