Gasontladingsbuizen voor College Exotische Gasontladingen

Opdrachtgever:

Vakgroep Elementary Processes of Gas discharges, prof. dr. ir. G. Kroesen, faculteit Technische Natuurkunde TU/e

Omschrijving

Er is een aantal gasontladingsbuizen gemaakt, waarin verschillende fenomenen die in een plasma kunnen onstaan, getoond kunnen worden.

Van belang voor het onstaan van de speciale effecten in de verschillende buizen is de zuiverheid en de juiste druk van het gas waarmee de buis gevuld wordt, de vorm en positie van de electroden en de vorm van de glazen buis.