Adhesive Contact Measuring Instrument – J.K.R

Opdrachtgever

Vakgroep SVM, prof. dr. G. de With, faculteit Scheikundige Technologie TU/e.
Vakgroep CEM, polymeer technologie, prof. dr. ir. H. Meijer, faculteit Werktuigbouwkunde TU/e.

Omschrijving

Meting van kracht, indrukking en contact oppervlak tussen bol en vlak lichaam. Gebruikt voor het karakteriseren van contacten tussen verschillende materialen (glas, kunststoffen, metalen, keramiek). Ook de adhesiekracht tussen de verschillende materialen kan gemeten worden. Zowel krachtmeting als verplaatsingsmeting d.m.v. laserinterferometer. Online visualisatie en meting van contactoppervlak d.m.v. camerasysteem.

Specificaties

  • Positie range 0-5mm, resolutie 0.1 nm