ATR kristallen

Opdrachtgever:

Vakgroep Plasma & Materials Processing (P&MP), prof. dr. ir. Richard van de Sanden, faculteit Technische Natuurkunde TU/e

Omschrijving

Optisch element van een materiaal met hoge brekingsindex en doorlaatbaarheid van infraroodstraling. De transmissie van het IR licht door het element is afhankelijk van het medium waarmee het in contact staat. Door de transmissie te meten kan informatie over het medium worden verkregen. De kwaliteit van het element wordt bepaald door de materiaaleigenschappen en de kwaliteit van de gepolijste oppervlakken.