ATR reactor

Opdrachtgever

Vakgroep Physical Chemistry of Surfaces, prof. dr. H. Niemantsverdriet, faculteit Scheikundige Techniek TU/e

Omschrijving

Reactor installatie waarin verschillende vloeistoffen en gassen gecontroleerd in een reactorvat gebracht kunnen worden. Het reactieproduct wordt via een flowcontroller met behulp van een ATR (Attenuated Total internal Reflection) kristal onderzocht.