Ontladingslamp Oven

Opdrachtgever

Vakgroep Elementary Processes of Gas discharges, prof. dr. ir. G. Kroesen, faculteit Technische Natuukunde TU/e

Omschrijving

Oven waar een plasmabuis door middel van infrarood straling op een temperatuur gebracht kan worden tussen 50 en 300 °C. Hierbij verandert het licht dat de plasmabuis uitzendt met de temperatuur. De samenstelling van het plasma wordt gemeten als functie van temperatuur en radiale positie in de buis door middel van een laserabsorbtiemeting. Het hart van de plasmabuis moet voor deze meting binnen 0.1 mm in positie blijven.

Specificaties

  • Temperatuur max. 300 °C
  • Temperatuur variatie ±3 °C over de hele lengte van de plasmabuis
  • Positiestabiliteit van de hartlijn van de plasmabuis 0.1 mm