Marciniak dieptrekapparaat

Opdrachtgever

Vakgroep Mechanics of Materials, prof.dr.ir. M.G.D. Geers, faculteit Werktuigbouwkunde TU/e

Omschrijving

Biaxiale trekproef volgens het principe van Marciniak. De Marciniakproef is in principe een dieptrekproef waarbij in de top van de stempel het te vervormen materiaal vrijgelegd wordt. Hierdoor komt het plaatmateriaal in een goed gedefinieerde biaxiale spanningstoestand zonder wrijving op de stempel. Om de microstructurele vervorming te kunnen bestuderen van moderne plastisch vervormbare plaatmaterialen, moet de proef in een electronenmicroscoop gedaan worden. De grootste uitdaging in het ontwerp was om in de kleine beschikbare ruimte in de elctronenmicroscoop (200x200x50mm) een dieptrekapparaat te bouwen met een kracht van 150 kN en een slag van 15 mm. Het geheel wordt gestuurd en uitgelezen met behulp van een Labview applicatie op een PC.

Publicatie: C.C. Tasan, J.P.M. Hoefnagels, E.C.A. Dekkers, M.G.D. Geers, Multi-axial Deformation Setup for Microscopic Testing of Sheet Metal to Fracture, Submitted, (2010).

 

Specificaties

  • Positie range 15 mm, resolutie 1 µm
  • Kracht range 150 kN, resolutie 100 N
  • Snelheid 0 - 100 µm/sec