Particle Crusher

Opdrachtgever

Vakgroep SVM, prof. dr. G. de With, faculteit Scheikundige Technologie TU/e

Omschrijving

Het apparaat wordt gebruikt om brosse deeltjes te "kraken". Dit vindt plaats tussen twee diamanten aambeelden, die met een constante instelbare snelheid naar elkaar toe bewogen worden. Tijdens het proces worden de verplaatsing en de kracht continu gemeten. Via een microscoop die door een van de aambeelden kijkt, kan het kraken visueel gevolgd worden.

Specificaties

  • Relatieve verplaatsing van de aambeelden:
  • Slag: 500 µm, resolutie: 0.1 µm
  • Snelheid: 0.1 – 1000 µm/s
  • Krachtmeting: Bereik: 0 - 50 N, resolutie: 0.5 mN