Informatie Expertise Centrum

Het Informatie Expertise Centrum (IEC) levert bibliotheek- en archiefdiensten rondom het opslaan, bewaren en ter beschikking stellen van informatie van en voor de TU/e-gemeenschap en daarbuiten. Het accent ligt op digitale informatievoorziening, maar ook het analoge aspect wordt niet uit het oog verloren.
 
Onze doelstelling is te transformeren van een analoge naar een digitale informatiehuishouding. We streven ernaar om de informatie slechts eenmaal op te slaan, daar waar deze thuishoort.

Bezoekadres:
Groene Loper 5
MetaForum gebouw
5612 AZ Eindhoven

Postadres:
Informatie Expertise Centrum TU/e
Postbus 90159
5600 RM Eindhoven