Maintenance and Interruptions Kalender

In deze kalender staan geplande werkzaamheden en mogelijke storingen die gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van de ICT services.

De informatie wordt geclassificeerd in:

  • Belangrijk - hierin geplande activiteiten die gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van de services in een bepaalde periode, zoals onderhoudswerkzaamheden en storingen;
  • Waarschuwing - berichten over problemen en over security risico’s die er spelen. Er wordt informatie gegeven over de ( verwachtte ) oplossing en over de acties die ingezet worden om de risico’s ten gevolge van het issue te beperken met het bijbehorende te verwachten tijdpad;
  • Informatie - Berichtgeving over aanstaande veranderingen end-of-life van software / hardware services.
  • Belangrijk
  • Waarschuwing
  • Informatie

Start:
Einde: