Real Estate

Real Estate (RE) is één van de centrale diensten van de TU/e en is verantwoordelijk voor de totale vastgoedontwikkeling, het parkmanagement en de 75 hectare terreinen van TU/e Campus. Voor de TU/e zelf verzorgt zij het projectmanagement en het beheer van alle gebouwen, installaties en infrastructuur van de compacte campus. Real Estate heeft een adviserende rol naar het College van Bestuur, de faculteiten en de diensten op huisvestingsgebied. Er is er sprake van een klant/opdrachtgeverrelatie voor huisvestingsprojecten. Real Estate telt ongeveer 50 medewerkers.