De renovatie in woord en beeld

Stappen ter reductie van milieu impact tijdens bouwproces

De renovatie van gebouw Atlas (hoofdgebouw) is in volle gang. Door materialen zoveel mogelijk te hergebruiken wordt de impact op het milieu van het gebouw geminimaliseerd. Ook bij de keuze van de materialen zijn de milieu-effecten meegenomen. Daarnaast worden ook tijdens het bouwproces maatregelen getroffen om de impact van de bouwwerkzaamheden op het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Dusseldorp heeft de asbestsanering en sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Aannemer Van Wijnen is belast met de renovatie. Atlas wordt 16 november 2018 opgeleverd.