De renovatie in woord en beeld

Stappen ter reductie van milieu impact tijdens bouwproces

Bij de renovatie van gebouw Atlas werden materialen zoveel mogelijk hergebruikt om de impact op het milieu van het gebouw te minimaliseren. Ook bij de keuze van de materialen zijn de milieu-effecten meegenomen. Daarnaast werden ook tijdens het bouwproces maatregelen getroffen om de impact van de bouwwerkzaamheden op het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Dusseldorp heeft de asbestsanering en sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Aannemer Van Wijnen was belast met de renovatie. Atlas werd 16 november 2018 opgeleverd.