De renovatie in woord en beeld

Stappen ter reductie van milieu impact tijdens bouwproces

De renovatie van gebouw Atlas (Hoofdgebouw) is in volle gang. Door materialen zoveel mogelijk te hergebruiken wordt de impact op het milieu van het gebouw geminimaliseerd. Ook bij de keuze van de materialen zijn de milieu-effecten meegenomen. Daarnaast worden ook tijdens het bouwproces maatregelen getroffen om de impact van de bouwwerkzaamheden op het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Dusseldorp vordert met de asbestsanering en sloopwerkzaamheden. Aannemer van Wijnen heeft per 1 november toegang tot de bovenste helft van het gebouw om te starten met de renovatie. Zij gaan het bouwterrein rondom Atlas inrichten en nemen hierbij Impuls in gebruik als bouwkeet. Door het afzetten van het bouwterrein kan verkeer hinder ondervinden: