Duurzame werkomstandigheden

De bewoners

Het Atlasgebouw biedt onderdak aan de faculteiten Industrial Design (ID) en Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS), centrale collegezalen, flexibele studiegebieden, laboratoris en studieverenigingen. Ook de ondersteunende diensten van de TU/e, het College van Bestuur, de ESoE, de Strategic Area’s, Innovation Lab, Fundraising, de staf van het Bachelor College en de Graduate School, evenals de University Club zijn er gehuisvest. Het gebouw beschikt ook over een restaurant, fietsenstalling en tentoonstellingsruimten. 

De voordelen voor de gebruikers

Een duurzaam gebouw is een gezond gebouw waarin de gebruikers prettig en comfortabel kunnen werken. In het ontwerp is daarom veel aandacht besteedt aan zaken als thermisch comfort, uitzicht, daglichtbeleving, luchtkwaliteit en akoestisch comfort. Dat gebruikers zelf de ramen kunnen openen, de zonwering handmatig kunnen bedienen, en de klimaat- en lichtregeling zelf kunnen bedienen draagt bij aan een groter gevoel van comfort.

Door het toepassen van verdiepingshoog glas is er sprake van een grote mate van daglichttoetreding. Circa 85% van de ruimten met een onderwijsfunctie heeft een daglichtfactor van ten minste 2%; bij ruimten met een kantoorfunctie betreft dit circa 95%. Meer dan 50% van de ruimten die worden gebruikt voor het houden van bijeenkomsten hebben een daglichtfactor groter dan 2%. 

Invloed uitoefenen op klimaat en licht

In de ruimten zijn klimaatplafonds aangebracht welke op basis van straling de ruimte koelen en verwarmen, die gebruik maken van water als energietransportmedium (meest energie-efficiënt). Dit wordt als zeer comfortabel ervaren. In dubbelhoge ruimten waar veel mensen aanwezig zijn en waar veel lucht naartoe gebracht moet worden, wordt de klimatisering gerealiseerd door middel van gekoelde en verwarmde lucht. Hier wordt de ventilatie op basis van CO2 ook afgestemd op de bezetting van de ruimte.

Het gebouwbeheersysteem is gekoppeld aan een smartphone applicatie. Gebruikers kunnen individueel, naar wens, met een app invloed uitoefenen op het licht en klimaat.

De prominent gelegen rode trap stimuleert interactie, ontmoetingen en beweging. Dit bevordert de gezondheid van gebruikers en beperkt het energiegebruik van liften.