Living Lab

Atlas als levend labaratorium

Het Intelligent Light Institute (ILI), een instituut dat nieuwe toepassingen van intelligent licht onderzoekt gaat Atlas gebruiken als ‘living lab’. In dit levend laboratorium wordt onderzocht met welk verlichtingsconcept het verzuim vanwege SAD (Seasonal Affective Disorder, in Nederland beter bekend als winterdepressie) kan worden teruggedrongen. Daarnaast biedt het gebouw in de trappenhuizen en op het dak verdere mogelijkheden om onderzoek te doen naar bouwmaterialen, PV-systemen en andere gebouwcomponenten.