Catering

De TU/e is per 1 januari 2011 een samenwerking aangegaan met bedrijfscateraar Eurest voor de verzorging van catering voor studenten en medewerkers van de TU/e.

Duurzaam ondernemen staat hoog op de agenda bij de TU/e. De TU/e voert een actief beleid op het gebied van duurzaam ondernemen en verwacht van de cateraar eenzelfde opstelling. De Nederlandse universiteiten zijn een convenant aangegaan waarin afspraken zijn vastgelegd over duurzaamheid, zowel qua assortiment als in de werkprocessen.

Als onderdeel van contractmanagement monitort de Dienst Interne Zaken of de cateraar de gemaakte afspraken nakomt tijdens de looptijd van de overeenkomst. De TU/e voelt een morele verantwoordelijkheid om gezonde voeding te stimuleren. Bekijk concrete ideeën voor gezonde voeding.

De cateraar maakt zoveel mogelijk gebruik van streek- en seizoensproducten en zorgt ervoor dat een groot gedeelte van het assortiment uit biologische producten bestaat. Deze producten zijn voorzien van diverse duurzaamheidskeurmerken. De Fairtrade en EKO producten worden in de bedrijfsrestaurants aangeduid met een extra label.

Daarnaast houdt de cateraar rekening met duurzaamheid in zijn werkprocessen. Een belangrijk onderdeel is het voorkomen van voedselverspilling. Dit doet de cateraar door in te spelen op de verwachte klantvraag, door restverwerking toe te passen of door de producten via een aparte reststroom genaamd ‘swill’ af te voeren.

In augustus 2015 is de cateraar een samenwerking aangegaan met de organisatie Made Blue. In het gehele jaar 2016 heeft Made Blue namens de cateraar 15.755.350 liter schoon drinkwater permanent beschikbaar gemaakt op plekken waar dat het hardst nodig is. De TU/e heeft hier een aanzienlijke bijdrage aan geleverd. Van de totaal 15.755.350 liter werd 1.346.370 liter gegenereerd door de TU/e (d.w.z. 8,5%). Bekijk het subcertificaat van de cateraar.

Ook de automatencateraar MAAS ondersteunt dit initiatief. In het gehele jaar 2016 heeft Made Blue namens MAAS via de TU/e 126.572 liter schoon drinkwater permanent beschikbaar gesteld op plekken waar dat het hardst nodig is. Bekijk het subcertificaat van de automatencateraar.