Energie

Energiebeheer is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie van de TU/e. In 2015 was de TU/e klimaatneutraal, maar het doel is om in 2030 voor 50% energieneutraal te zijn. Dat betekent dat in dat jaar de helft van onze energie door de TU/e zelf wordt opgewekt.

Elektriciteit
Elektriciteit is vanaf 2012 voor 100% vergroend met Garanties van Oorsprong. Vanaf 2013 wordt aardgas voor 25% vergroend in de vorm van bosaanplant en bosbeschermingsprojecten. In 2015 was ook het aardgas geheel vergroend en de TU/e klimaatneutraal. Om onze energieambitie te behalen wordt ook actief ingezet op energiebesparing. De TU/e wil in 2020, vergeleken bij 2005, 30% energie besparen. Die besparing wordt als volgt bereikt:

  • 20% binnen de inrichting: 5% besparing in bestaande gebouwen en 15% in onze nieuwbouw in combinatie met de vermindering van het aantal vierkante meters. 
  • 10% buiten de inrichting: 10% (CO2 reductie) in de vorm van mobiliteit.

Energiezorg
Voortdurende verbetering van de energie-efficiency is alleen mogelijk als er structureel aandacht aan wordt besteed via energiezorg. Energiezorg is het op structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen om het gebruik van energie te minimaliseren.

Cirkel van Deming als leidraad
De TU/e heeft als basis voor het inrichten van energiezorg de norm NEN-EN 16001 als leidraad genomen. Deze norm specificeert eisen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een energiemanagementsysteem gebasseerd op de (Plan-Do-Check-Act) cirkel van Deming.